ВИХІДНА ДОПОМОГА

ВИХІДНА ДОПОМОГА — грошова сума, що виплачується в передбачених законом випадках працівникам при звільненні. В.д. виплачується у зв’язку з відносинами трудового найму відповідно до ст. 44 КЗпП України. Право на отримання В.д. у розмірі не менше середньомісячного заробітку виплачується, якщо: 1) працівник звільнився через відмову від переведення на місце роботи в іншу місцевість разом з підприємством, через відмову від продовження роботи у зв’язку з істотною зміною умов праці; 2) працівник звільняється у зв’язку зі змінами в організації виробництва, у т.ч. через ліквідацію, реорганізацію, банкрутство чи перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності чи штату працівників; 3) виявлено невідповідність працівника посаді, яку він обіймає, внаслідок недостатньої кваліфікації чи за станом здоров’я; 4) відбувається поновлення на посаді працівника, який раніше виконував цю роботу. В.д. у розмірі не менше двох середньомісячних зарплат виплачується у випадку призову чи вступу на військову службу, спрямування на альтернативну (невійськову) службу згідно зі ст. 36 КЗпП. У розмірі, що передбачається колективною угодою, але не менше трьох середніх місячних зарплат, В.д. виплачується у випадку порушення власником чи уповноваженим органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору згідно зі ст. 38 и 39 КЗпП.

Кодекс законів про працю України. — Х., 1993; Щокін Г.В. Теорія і практика управління персоналом. — К., 1998.


Інші статті автора