ВИТРАТНИЙ КОЕФІЦІЄНТ

ВИТРАТНИЙ КОЕФІЦІЄНТ витр.) — відношення прямих матеріальних витрат (сировини, матеріалів, напівпродуктів та енергоресурсів) на одиницю готової продукції. Розрахунок Квитр. проводиться за фактичними даними необхідного статистичного набору експериментів з урахуванням використаного обладнання, неминучих виробничих відходів та збитків за умов суворого дотримання технологічного процесу за формулою:

vytr_koef.ai

Якщо технологічним регламентом обумовлені повернення сировини та регенерація, Квитр. розраховують таким чином:

vytr_koef2.ai

Квитр. розраховують із точністю до 0,001.

Приложение (стандарт) бухгалтерского учета 16 «Расходы» № 318 от 31.12.1999 г.; Чуєшов В.І., Хохлова Л.М., Ляпунова О.О. та ін. Технологія ліків промислового виробництва. — Х., 2003.


Інші статті автора