ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС

ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС — сукупність взаємопов’язаних процесів, у результаті яких субстанції, основні та допоміжні матеріали перетворюються на ЛП або медичні вироби. У В.п. розрізняють основні, допоміжні та обслуговуючі процеси. Основні процеси — це такі, в результаті яких предмет праці перетворюється на основну продукцію ФП, тобто на ЛП або медичні вироби. Напр., виробництво таблеток, ін’єкційних розчинів; синтез і біосинтез лікарських речовин тощо. Допоміжні — це процеси, що безпосередньо не впливають на предмети праці, мають забезпечувати нормальний перебіг основних процесів і проводяться паралельно з основним процесом. Напр., виробництво різних видів енергії, ремонт обладнання та споруд тощо. Обслуговуючі процеси створюють умови для виконання основних процесів і проходять паралельно з ними (напр. контроль якості лікарських речовин або ЛП, їх транспортування тощо). За характером об’єкта виробництва В.п. поділяються на прості та складні (рисунок).

vyrobnychyj_proces01.eps

vyrobnychyj_proces02 [Converted].ai

Рисунок. Виробничі процеси (ЛС — лікарська субстанція або АФІ)

Простий В.п. — це послідовність операцій, результатом яких є виробництво ЛП. Складний В.п. поєднує декілька простих процесів, які складаються з проміжних процесів і характеризуються певною завершеністю етапу виробництва. Прикладом складного В.п. є виробництво на ФП субстанції, яка використовується для виробництва ЛП або реалізується іншим замовникам.

Простий процес поділяється на операції. Операція — частина В.п., яка виконується на одному робочому місці одним або декількома робітниками над одним і тим же предметом праці. Розрізняють основні та допоміжні операції. Основні операції полягають безпосередньо у зміні хімічного складу предметів праці. Допоміжні операції — це транспортні, контрольні, маркувальні, ремонтні та ін. За способом впливу на предмети праці операції поділяються на ручні, машинно-ручні, машинні, автоматичні та апаратні. Принципи організації В.п.: спеціалізація, паралельність, пропорційність, безперервність, прямоточність і ритмічність. Спеціалізація — розподіл В.п. на складові та закріплення за кожним виробничим підрозділом ФП (цехом, дільницею, робочим місцем) випуску окремого ЛП або медичного виробу чи здійснення окремої виробничої операції. Види спеціалізацій: технологічна — за кожним цехом (ділянкою, обладнанням) закріплюється конкретна частина В.п. (напр. шприцеве наповнення ампул, вакуумне наповнення ампул тощо); предметна — за окремими цехами (ділянками, обладнанням) закріплюється обмежена номенклатура виробів (цех із виготовлення ін’єкційних розчинів, таблеток тощо); подетальне закріплення за цехами (ділянками, обладнанням) виробництва однорідних виробів (таблеткової маси, формування таблеток тощо); функціональна — допоміжні та обслуговуючі виробництва працюють відокремлено. Паралельність — одночасне виконання деяких стадій чи операцій В.п. Пропорційність потребує відповідності продуктивності за одиницю часу всіх виробничих підрозділів (основних, обслуговуючих і допоміжних цехів, а також ділянок, груп обладнання і робочих місць). Прямоточність — принцип раціональної організації виробництва з метою забезпечення найкоротшого шляху проходження предметів праці за всіма стадіями та операціями В.п.; характеризується коефіцієнтом прямоточності:

vyrobnychyj_proces_f01.eps

де Допт, Дфакт — зміна шляху проходження предмета праці, оптимальна та фактична відповідно. Безперервність — мінімізація перерв у процесі виробництва ЛП, медичних виробів, яка характеризується ступенем безперервності:

vyrobnychyj_proces_f02.eps,

де Троб — тривалість технологічної частини виробничого циклу; Тц — тривалість В.п. Ритмічність виробництва — виробництво за рівні проміжки часу однакового чи рівномірно зростаючого обсягу ЛП або медичних виробів. Зазначені принципи В.п. є основними в умовах впровадження вимог GMP.

Кожекин Г.Я., Синица Л.М. Организация производства. — Минск, 1998; Курочкин А.С. Операционный менеджмент. — К., 2000; Курочкин А.С. Организация производства. — К., 2001; Макаренко В.М., Махалина О.М. Производственный менеджмент. — М., 1998; Фатхудинов Р.А. Организация производства. — М., 2001; Fisher M. L. What is the Right Supply Chain for Your Products? — Harvard, 1997; Heizer J.H., Render B. Production and Operations Management: Strategies and Tactics. — Boston, 1993.


Інші статті автора