ВИРОБНИЧИЙ (ОПЕРАЦІЙНИЙ) МЕНЕДЖМЕНТ

ВИРОБНИЧИЙ (ОПЕРАЦІЙНИЙ) МЕНЕДЖМЕНТ — складова частина оперативного управління виробництвом фармацевтичної продукції та її якістю; матеріально-технічними запасами і технічним обслуговуванням. Мета В.м. — забезпечення економічної ефективності досягнення цілей (див. Внутрішні складові) ФП та забезпечення задоволення попиту на фармацевтичну продукцію при мінімізації загальної суми витрат. Виробництво ліків може бути багатосерійним (на хіміко-фармацевтичних фірмах та фабриках) і дрібносерійним (на малих підприємствах, у міжлікарняних та інших типах аптек). Планування випуску фармацевтичної продукції передбачає прийняте рішення про те, як експлуатувати систему виробничої діяльності (див. Операційна система) з урахуванням змін сукупного попиту на ЛП та фармацевтичні товари, кон’юнктуру фармацевтичного ринку (див. Кон’юнктура ринку), динаміки обсягів фармацевтичної продукції, що імпортується чи експортується. Для кожного періоду, охопленого планом, необхідно визначати дві змінні: 1) обсяг фармацевтичного виробництва у даний період; 2) кількість працівників, задіяних у даний період управління виробництвом фармацевтичної продукції. Виділяють три види стратегій планування сукупного обсягу виробництва: 1) стратегія «постійний обсяг виробництва при постійній чисельності робочої сили» (допускається постійний обсяг випуску незалежно від коливань попиту); 2) стратегія «змінний обсяг виробництва при постійній чисельності робочої сили» (обсяг випуску змінюється залежно від попиту); 3) стратегія «змінний обсяг виробництва при змінній чисельності робочої сили» (прийом на роботу і звільнення робітників відповідно до змін обсягу виробництва). Управління якістю ЛП як сукупністю властивостей, які надають ЛП здатність задовольняти споживачів відповідно до свого призначення та до вимог чинного законодавства, нормується АНД. Управління запасами виготовленої фармацевтичної продукції підрозділяється на управління запасами ЛП із залежним попитом і ЛП з незалежним попитом. Тип системи управління запасами визначається типом попиту на певну фармацевтичну продукцію. Процес оперативного управління передбачає порівняння результатів функціонування системи з прийнятими стандартами і вживання заходів для коригування при відхиленні процесу від цих стандартів. Система В.м. містить такі основні елементи: управлінський процес або параметр; зворотний зв’язок; розрахункові норми продуктивності процесу (порівняння); фактор коригування; система планування за участю людини (рисунок).

vyrobnychyj_menedzhment.eps

Рисунок. Загальний процес оперативного управління виробництвом

Як інструмент В.м. застосовується комп’ютерна версія електронно-планового графіка, який можна використовувати на всіх етапах В.м. (при плануванні, диспетчеризації, видачі нарядів на роботу, визначенні термінів виконання робіт) і який має такі основні властивості: жодна подія не може статися доти, доки не будуть закінчені всі роботи, що входять до її складу; жодна робота, що виходить із певної події, не може початися доти, доки не станеться ця подія; жодна наступна робота не може початися раніше, ніж будуть закінчені усі попередні роботи.

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. — М., 1992.


Інші статті автора