ВИРОБНИЧА (промислова) САНІТАРІЯ

ВИРОБНИЧА (промислова) САНІТАРІЯ (лат. sanitas — здоров’я) — сукупність заходів на об’єктах господарської діяльності, спрямованих на виконання конкретних гігієнічних вимог до території підприємства, виробничих приміщень, обладнання і технологічних процесів, освітлення, природної та механічної вентиляції, санітарно-побутового забезпечення працівників, утилізацію викидів, видалення та схоронення відходів. Завдання В.с. — створення на промислових об’єктах, у сільському господарстві, на транспорті умов, які сприяли б усуненню виробничої шкоди, запобіганню професійним захворюванням і виробничому травматизму, а також підвищенню працездатності робітників.

Загальна гігієна: Словник-довідник / За заг. ред. І.І. Даценко. — Л., 2001; МВ 64У-1-97. Производство лекарственных средств. Надлежащие правила и контроль качества. — К., 1997.


Інші статті автора