ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА — розгорнутий або комплексний план виробництва та продажу ЛП, АФІ і медичних виробів, що характеризує їх річний обсяг, номенклатуру, якість і терміни випуску, необхідні ринку. Основне завдання В.п.ф.п. — максимальне задоволення потреб споживачів у високоякісній продукції при найкращому використанні ресурсів ФП та отриманні максимального прибутку. В.п.ф.п. складається з двох розділів: плану виробництва продукції в натуральному вираженні та плану виробництва продукції у вартісному вираженні. Розробка В.п. здійснюється протягом трьох етапів: складання річного виробничого плану для всього ФП; визначення чи уточнення на основі В.п. пріоритетної мети на плановий період; розподіл річного плану виробництва за окремими структурними підрозділами ФП. В.п.ф.п. обчислюють в натуральному, умовно-вартісному та вартісному вираженні. Основними методами розробки В.п.ф.п. є: метод прямого розрахунку, рівневе прогнозування, диверсифікація продуктів і ринків, розроблення ситуаційних планів тощо. На підставі плану випуску ЛП, АФІ та медичних виробів ФП розробляють річні, квартальні та місячні В.п. цехів. В.п. кожного цеху обґрунтовується виробничою потужністю окремих груп обладнання. Головними показниками В.п. є вартісні: валовий випуск — загальна кількість усіх видів ЛП, АФІ та медичних виробів і напівфабрикатів, які виготовляються ФП за певний період і призначаються для відпуску стороннім організаціям; внутрішньозаводський обіг — кількість продукції, яка використовується всередині ФП для подальшої переробки (напр. для виробництва таблеткової маси); валовий обіг — це валовий випуск продукції у вартісному вираженні; валова продукція — обсяг усіх видів продукції у вартісному вираженні (незалежно від ступеня готовності); товарна продукція — загальна вартість усіх видів продукції, що буде реалізована стороннім організаціям; реалізована продукція — обсяг ЛП, АФІ і медичних виробів, відвантажений споживачу; натуральні: асортимент; номенклатура.

Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование. — М., 2000; Посилкіна О.В., Сагайдак Р.В. Планування діяльності підприємства. — Х., 2002; Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. — К., 2003; Fisher M.L. What is the Right Supply Chain for Your Products? — Harvard, 1997.


Інші статті автора