ВИРОБНИК ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ВИРОБНИК ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ — підприємство, організація, компанія, аптечний заклад, фізична особа та ін., що виготовляють продукцію (ЛП, медичні вироби, субстанції тощо) та надають відповідні послуги. Підприємство-виробник (manufactures) — організація, що здійснює виробничу діяльність, пов’язану з будь-якою стадією виробництва. Під терміном «manufactures» розуміють власника ліцензії на виробництво (ст. 16 Директиви 75/3/ЄEC). Підприємства-виробники поділяють на вітчизняні та зарубіжні і класифікують за такими ознаками: рівнем інтеграції у світову економіку (національні, транснаціональні); рівнем економічного розвитку країни (ринкова чи перехідна економіка, економіка, що розвивається); формою власності (колективні, приватні, державні); обсягом виробництва (великі, середні, малі); значенням ринку в збутовій діяльності (основний, додатковий, резервний); патентним захистом продукції (виробники оригінальних брендових ліків або генериків); характером пропонованих ЛП (однієї чи багатьох фармакопейних груп); стратегією просування (одночасно всього товарного асортименту чи найперспективнішої торговельної марки); рекламною стратегією (агресивна, інтенсивна, помірна, непомітна).

Громовик Б.П., Гастюк Г.Д., Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Фармацевтичний маркетинг. — Л., 2000; Лозовский Л.М., Райзберг Б.А., Ратновский А.А. Универсальный бизнес-словарь. — М., 1997; Надлежащая производственная практика лекарственных средств / Под ред. Н.А. Ляпунова, В.А. Загория, В.П. Георгиевского, Е.П. Безуглой. — К., 1999; Правові, медичні та фармацевтичні аспекти створення, реалізації і застосування лікарських засобів / За ред. Т.Г. Калинюка, Б.Л. Парновського. — Львів, 2002; Стан та перспективи розвитку фармацевтичної промисловості в Україні: Стат. довід. / За ред. В.Ф. Москаленка. — К., 2002.


Інші статті автора