ВИРІШАЛЬНА ЗАЛЕЖНІСТЬ

ВИРІШАЛЬНА ЗАЛЕЖНІСТЬ між асоційованими підприємствами виникає у разі, якщо між підприємствами встановлені відносини контролю-підпорядкування за рахунок переважної участі контролюючого підприємства в установчому фонді та/або загальних зборах чи органах управління іншого підприємства (див. Дочірнє підприємство), зокрема, володіння контрольним пакетом акцій. Відносини В.з. встановлюються за умов отримання згоди відповідних органів Антимонопольного комітету України, яка обов’язкова при створенні об’єднань підприємств у фармацевтичній галузі. В.з. тісно пов’язана з поняттям «контроль». У такому разі це вирішальний вплив одного або декількох пов’язаних між собою юридичних і/або фізичних осіб на господарську діяльність суб’єкта господарювання або його частки, що здійснюється безпосередньо або через інших осіб завдяки майновому праву або праву користування всіма активами, або значною частиною — праву, що забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування і рішення органів управління суб’єкта господарювання: укладанню договорів і контрактів; заміщенню посади керівника, заступника керівника наглядового органу ради, правління; обіймання більше половини посад членами наглядової ради, правління, інших органів управління та ін. Залежність між асоційованими підприємствами може бути й простою. Проста залежність (П.з.) виникає у разі, якщо одне з підприємств має можливість блокувати прийняття рішень іншим (залежним) підприємством, яке приймається відповідно до законодавства або установчих документів цього підприємства кваліфікованою більшістю голосів. Про наявність П.з. і В.з. повинно бути зазначено у даних державної реєстрації залежного (дочірнього) підприємства і опубліковано в органах друку відповідно до ст. 58 Господарського кодексу України.

Господарський кодекс України. — Х., 2003.


Інші статті автора