ВИРАЗКОВИЙ ІНДЕКС

ВИРАЗКОВИЙ ІНДЕКС (син.: індекс Паулса; лат. index ulcerosus) — інтегральний показник, що відображає ступінь ураження слизової оболонки шлунка експериментальних тварин залежно від площі виразки (ступеня дистрофічних порушень шлунка) та відсотка тварин з виразками в конкретній експериментальній групі. Розраховується за формулою:

769679

Запропоновано кілька систем оцінки виразок в балах, серед яких найбільш уживана з такою шкалою: 0 — відсутність видимих ушкоджень; 1 — наявність набряку чи крововиливів, 1–3 невеликі виразки; 2 — декілька (більше 3) невеликих виразок або 1 виразка значних розмірів; 3 — виразка значних розмірів (діаметр до 4 мм); 4 — декілька великих виразок; 5 — проривна виразка.

Добряков Ю.И. Скрининговый метод оценки антистрессорного действия препаратов / Стресс и адаптация: Тезисы докладов Всесоюзн. Симпозиума. — Кишинев, 1978; Яковлєва Л.В., Оболенцева Г.В., Брюзгілова Л.П. Експериментальне вивчення нових противиразкових препаратів // В кн.: Доклінічні дослідження лікарських засобів (методичні рекомендації) / За ред. чл.-кор. О.В. Стефанова. — К., 2001.


Інші статті автора