ВИПАРОВУВАННЯ КРІЗЬ МЕМБРАНУ

ВИПАРОВУВАННЯ КРІЗЬ МЕМБРАНУ — метод розподілу розчинів, компоненти яких мають різні коефіцієнти дифузії: до напівпроникних мембран підводиться розчин, з якого крізь мембрану в потоці інертного газу чи шляхом вакуумування відводиться пара; їх склад залежить від температури процесу, складу розчину, матеріалу мембрани тощо. При розподілі відбувається сорбція розчиненої речовини мембраною, її дифузія крізь мембрану і десорбція у парову фазу. Мембранами, як правило, є целофанові, поліпропіленові, поліетиленові та інші плівки. Для прискорення процесу розчин нагрівають до 30–60 °С. Метод застосовують для розподілу азеотропних сумішей, рідких вуглеводнів, водних розчинів карбонових кислот тощо.

Дытнерский Ю.И. Мембранные процессы разделения жидких смесей. — М., 1975; Малиновская Т.И. Разделение суспензий в химической промышленности. — М., 1983.


Інші статті автора