ВЗАЄМОДІЯ ЛІКІВ ТА ЕТАНОЛУ

ВЗАЄМОДІЯ ЛІКІВ ТА ЕТАНОЛУ. Алкоголь — речовина, що поєднує властивості медичного препарату, природного метаболіту організму людини, токсичного ксенобіотика, харчового продукту та аліментарного фактора і може істотно впливати на ефективність лікарської терапії. Алкоголь і алкогольні напої можуть впливати на метаболізм багатьох лікарських речовин в організмі людини. Одноразове чи хронічне вживання етилового спирту є прямим протипоказанням до застосування цілої низки ЛП. Внаслідок впливу етанолу на фармакодинаміку і фармакокінетику ЛП відбуваються зміни структури і функції клітинних і субклітинних мембран, проникності гістогематичних бар’єрів (як наслідок — порушення плинності ліпідних мембран); зміни структури і функції різних рецепторів (опіоїдних, дофамінових, норадреналінових, ГАМК-ергічних); зміни структури і функції ферментів (Na+-K+-АТФази, Ca++-АТФази, 5-нуклеотидази, ацетилхолінестерази, аденілатциклази, ферментів мітохондріального електронно-транспортного ланцюга); зміна структури потенціалзалежних іонних каналів (подібних до кальцієвих); «переведення» мікросомальної етанолокиснювальної системи на окиснення етанолу (як наслідок — зниження рівня окиснення інших ендогенних і екзогенних лігандів); індукція мікросомальних ферментів печінки (зміна швидкості та рівня біотрансформації інших речовин); підвищення секреції шлункового слизу і зменшення всмоктування ліків у шлунку; підсумований і/або потенційований синергізм з усіма препаратами, що пригнічують ЦНС, з вазодилататорами, пероральними гіпоглікемічними препаратами.

При одночасному застосуванні ЛП та етилового спирту їх взаємодія (таблиця) може мати декілька наслідків, що має важливе клінічне значення.

Таблиця. Взаємодія ліків та етанолу

ЛП

Наслідки взаємодії

Препарати, що пригнічують ЦНС (седативні, транквілізатори, нейролептики, антигістамінні препарати першого покоління, анальгетики, НПЗП)

Потенціювання пригнічувальної дії на ЦНС

Снодійні й транквілізатори бензодіазепінового ряду

Потенціювання пригнічувальної дії на ЦНС; стимуляція розвитку звикання і залежності від етанолу

Антидепресанти — інгібітори МАО

Розвиток гіпертонічного кризу

Фенітоїн

Блокада біотрансформації фенітоїну і підвищення його токсичності

Гіпотензивні препарати

Розвиток ортостатичного колапсу

Вазодилататори

Потенціювання вазодилататорного ефекту, колаптоїдний стан

Нітрогліцерин, коронаролітики, спазмолітики

Гостра судинна недостатність, колапс

Діуретики

Прояви гіпокаліємії (блювання, діарея, зниження АТ)

Непрямі антикоагулянти

Кровотеча, крововиливи у внутрішні органи і мозок

Пероральні контрацептиви

Зниження ефективності контрацептивів

Парацетамол

Значне підвищення токсичності парацетамолу, прояви його гепатотоксичної дії

Ацетилсаліцилова кислота

Різке підвищення антиагрегаційної активності, збільшення кровотечі; виразка шлунка

Вітамін В3, триптофан, препарати цинку

Потенціювання токсичного впливу етанолу на печінку

Тіамін, аскорбінова кислота, антиоксиданти

Зниження токсичного впливу етанолу на печінку

Метронідазол, фуразолідон, цефалоспорини, гіпоглікемічні препарати, препарати арсену, ртуті, тіолові отрути

Значне посилення токсичної дії етанолу (за рахунок блокади алкогольдегідрогенази)

Унітіол, ацетилцистеїн, метіонін

Зниження токсичної дії етанолу (за рахунок підвищення активності алкогольдегідрогенази)

Індуктори мікросомальних ферментів печінки (барбітурати, фенітоїн, глюкокортикостероїди та ін.)

Розвиток перехресної толерантності

Лит.: Базисная и клиническая фармакология / Под ред. Бертрама Г. Катцунга. — М. — СПб., 1998; Викторов А.П., Передерий В.Г., Щербак А.Г. Взаимодействие лекарств и пищи. — К., 1991; Деримедведь Л.В., Перцев И.М., Шуванова Е.В. и др. Взаимодействие лекарств и эффективность фармакотерапии. — Х., 2002; Зупанец И.А., Бездетко Н.В., Деримедведь Л.В. Фармацевтическая опека: клинико-фармацевтические аспекты применения алкоголя в медицине // Провизор. — 2003. — № 4.


Інші статті автора