ВЕТЮТНЕВА Наталія Олександрівна

ВЕТЮТНЕВА Наталія Олександрівна (01.07.1957, с. Аксай Волгоградської обл.) — доктор фармацевтичних наук (1997), професор (2001), завідувач кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів (з 2004), декан медико-профілактичного і фармацевтичного факультету (з 1999 по квітень 2015) НМАПО імені П.Л. Шупика. Заслужений працівник фармації України (2008).

vetutneva.tifЗакінчила Харківський державний фармацевтичний інститут (1980).

Працювала: провізор-аналітик (1980), завідувач контрольно-аналітичної лабораторії аптечного управління Київського міськвиконкому (1983); аспірант (1986), асистент (1990), старший викладач (1991), доцент (1994), професор (1999), завідувач кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів (з 2004) НМАПО імені П.Л. Шупика.

Напрями наукових досліджень: наукове обґрунтування принципів організаційно-методичного забезпечення якості ЛП на територіальному рівні; методологія контролю якості гомеопатичних ЛП та вивчення профілів розчинення твердих дозованих ЛП.

Наукові здобутки: автор понад 200 наукових і навчально-методичних праць, член редакційних рад трьох фахових журналів. Під її керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій.

Основні праці: Аналіз лужних металів у лікарських формах на основі комплексів з краун-ефірами і аніонами барвників (канд. дис.). — П’ятигорськ, 1990; Краун-сполуки у фармацевтичному аналізі і стандартизації гомеопатичних розведень (докт. дис.) — К., 1997; Справочник провизора-аналитика. — К., 1992 (розділ); Загальні методи аналізу і систематизація гомеопатичної рослинної сировини за технологічними підходами при виготовленні матричних настойок: Практ. посіб. — К., 1996 (співавт.); Методики кількісного визначення деяких фармацевтичних препаратів, гомеопатичних розведень та домішки свинцю в рослинній сировині за допомогою краун-ефірів: Метод. рек. МОЗУ: УкрЦНМІ. — К., 1996; Аналітичні тести для виявлення фальсифікованих лікарських засобів. — К., 2003 (співавт.); Забезпечення якості лікарських засобів в лікувально-профілактичних закладах: Метод. рек. — Чернігів, 2003 (співавт.); Інформаційне забезпечення державних інспекторів територіальних інспекцій з контролю якості лікарських засобів: Метод. рек. МОЗУ: УкрЦНМІ. — К., 2005 (співавт.); Вивчення динаміки вивільнення діючої речовини із твердих дозованих форм парацетамолу в різних середовищах розчинення: Збірн. наук. праць співроб. НМАПО ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — Вип. 15. — Кн. 1 (співавт.); Гомеопатичні лікарські засоби, особливість технології виготовлення, принципи застосування, вимоги при реєстрації // Вісник фармакології і фармації. — 2007. — № 7 (співавт.); Використання тесту «Розчинення» для виявлення фальсифікованих та недоброякісних лікарських засобів: Збірн. наук. праць співроб. НМАПО ім. П.Л. Шупика. — К., 2008. — Вип. 17. — Кн. 3 (співавт.).

Енциклопедія сучасної України. — К., 2005; Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика 85 років (1918–2003): Довідник / Гол. ред. проф. Б.П. Криштопа. — К., 2003.