ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА

ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА — сукупність організаційно об’єднаних ветеринарних закладів, органів і спеціалістів, які виконують у країні, в окремих територіальних зонах і містах, окремих галузях народного господарства чи збройних силах, у господарствах, на підприємствах, транспорті та державному кордоні комплекс спеціальних заходів. В.с. адміністративно підпорядкована керівництву органу (ділянки, галузі, організації), у систему якого вона входить, а спеціалізовано — вищій В.с. (територіальній, галузевій), перед якою вона звітує.

Ветеринарная энциклопедия. — М., 1972.


Інші статті автора