ВАНТАЖ

ВАНТАЖ — це будь-яке майно ФП, що знаходиться у процесі перевезення: ЛП, медичні вироби, лікарські субстанції, допоміжні речовини та матеріали, контейнери, транспортні та пакувальні прилади, які не надаються перевізником. В. поділяються на бондові, небезпечні, чистого відправлення, бездокументальні, вхідні, генеральні, довгомірні, важковагові, легковагові, залізничні, автомобільні, навалочні, наливні, насипні, обмежені, однорідні вантажі та вантажі, які швидко псуються. Для фармацевтичної промисловості характерні бондові, автомобільні, залізничні, небезпечні та легковагові В.

Бондові В. — це імпортні лікарські субстанції, матеріали, ЛП або медичні вироби, які знаходяться на митному складі та за які не сплачено мито. Небезпечні В. — це В., які є небезпечними, легкозаймистими, радіоактивними, отруйними або шкідливими. До них належать горючі речовини, кислоти, луги, токсичні та радіоактивні речовини, гази, вибухові речовини, тверді займисті речовини, самозаймисті речовини, окисники, органічні перекиси.

Одиницею виміру В. є вантажна одиниця, тобто будь-яка кількість субстанції, матеріалів і ЛП, які навантажують, транспортують, вивантажують і зберігають як єдину масу, що своїми параметрами інтегрує технологічні процеси на різних ділянках ланцюга постачання в єдине ціле. Існує два види вантажних одиниць: первинна (В. у транспортній тарі) і збільшена (вантажний пакет, сформований на піддоні з первинних вантажних одиниць). Характеристиками вантажної одиниці є розмір і здатність до збереження цілісності в процесі різноманітних логістичних оперцій.

Гаджинский А.М. Логистика. — М., 2003; Логистика / Под ред. Б.А. Аникина. — М., 2003; Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э. Логистика для предпринимателя: Основные понятия, положения и процедуры. — М., 2002; Посилкіна О.В., Сагайдак Р.В., Громовик Б.П. Фармацевтична логістика. — Х., 2004; Сергеев В.И. Логистика в бизнесе. — М., 2001.


Інші статті автора