ВАНТ-ГОФФА ПРАВИЛО

ВАНТ-ГОФФА ПРАВИЛО — емпіричне правило, відповідно до якого при підвищенні температури на 10 °С швидкість реакції підвищується приблизно у 2–4 рази:

vant_goff_1.eps (1)

де γ — температурний коефіцієнт швидкості реакції. При підвищенні температури на n десятків градусів рівняння набуває вигляду:

vant_goff_2.eps (2)

На правилі Вант-Гоффа ґрунтується метод «прискореного старіння ліків», який застосовують для визначення терміну придатності ЛП. Препарат витримують при підвищеній температурі Т протягом певного часу tT і знаходять кількість препарату m, яка розклалася. Середня швидкість розкладання ЛП вираховується за рівнянням:

vant_goff_3.eps (3)

Якщо початкова концентрація с0 і кількість m при стандартній температурі (за Кельвіном) такі ж, як і при температурі Т, то:

vant_goff_4.eps (4)

З (3) і (4) одержують:

vant_goff_5.eps (5)

Досліди проводять у таких умовах, щоб Т=298+10, а γ вважають рівним 2. Тоді, враховуючи (2), одержують кінцевий вираз для терміну зберігання препарату при 298 °К:

                                                                                                   t298 = 2ntT.                                                                                        (6)

Евстратова К.И., Купина Н.А., Малахова Е.Е. Физическая и коллоидная химия. — М., 1990; Кабачний В.І., Осіпенко Л.К., Грицан Л.Д. та ін. Фізична і колоїдна хімія. — Х., 1999; Красовский И.В., Вайль Е.И., Безуглый В.Д. Физическая и коллоидная химия. — К., 1983.


Інші статті автора