ВАЛЯШКО Микола Овксентійович

ВАЛЯШКО Микола Овксентійович (20.03.1871, м. Куп’янськ Харківської обл. — 15.01.1955, Харків) — доктор фармацевтичних та хімічних наук (1919), професор, заслужений діяч науки, організатор (1946), перший ректор ХФІ.

Valyashko.tifЗакінчив фармацевтичні курси медичного факультету (1893–1895) та природниче відділення фізико-математичного факультету Харківського університету (1902–1904).

Працював: учень аптеки Сартиссона, Харків (1882–1886); помічник аптекаря аптеки І. Лапіна (1889–1893); аптекар Університетської аптеки (1893–1895); лаборант фармацевтичної лабораторії Харківського університету (1895–1903); приват-доцент кафедри фармації (1904–1906); приват-доцент кафедри хімії (1907–1908); професор кафедри фармації й фармакогнозії медичного факультету Харківського університету (1909–1910); професор кафедри аналітичної хімії Жіночого інституту (1910–1922); ректор (1921–1922); завідувач кафедри фармацевтичної хімії й фармакогнозії (1921–1941); професор-консультант кафедри фармацевтичної хімії ХФІ (1944–1950); завідувач кафедри органічної хімії Харківського політехнічного інституту ім. В.І. Леніна (1919–1955).

Напрями наукових досліджень: вивчення хімії лікарських речовин та дослідження їх будови за даними спектрів поглинання в ультрафіолетовій ділянці; хімічних властивостей адоніну, рутину, робініну, кемпферолу, складових частин плодів крушини, зразків ефірних олій із рослин України. Працював над подальшим розвитком ідей О.М. Бутлерова та В.В. Марковникова.

Наукові здобутки: установив закономірності спектрів поглинання ароматичних та гетероциклічних сполук і зробив висновки про будову молекул. Наукова школа, створена М.О. Валяшком, із систематичності і обґрунтованості досліджень УФ-спектрів органічних сполук є однією з кращих у світі. За результатами досліджень опубліковано понад 100 наукових праць. Багато робіт присвячено судовій медицині. Підготував 11 кандидатів хімічних наук. Сприяв організації й розвитку фармацевтичної освіти. Відповідальний редактор «Украинского химического журнала» (1925–1928), голова Харківського товариства фізико-хімічних наук, потім Харківського відділення Всеросійського хімічного товариства ім. Д.І. Менделеєва (з 1930).

Нагороди: орден Леніна, орден Трудового Червоного Прапора, медаль «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.».

Основні праці: Химическое исследование глюкозида рутина из руты (дис. на ступінь магістра). — Х., 1903; Спектры поглощения и конституция производных бензола (докт. дис.). — Х., 1918; О глюкозиде робинине // Журн. р. физ.-хим. общ-ва. — 1904. — Т. 242; Современное состояние вопроса о листьях наперстянки // Харьков. медиц. журн. — 1907. — Т. 45; Спектры поглощения и конституция производных бензола. I. Фенол-альдегиды, бензальдегид и фенол // Журн. р. физ.-хим. общ-ва. — 1910. — Т. 42; Спектры поглощения и конституция производных бензола. VIII. Бенз-анти-альдоксим и бенз-синальдоксим // Журн. р. физ.-хим. об-ва. — 1914. — Т. 46; Спектры поглощения и конституция производных бензола. IХ. О ди-окси-бензальдегидах // Журн. р. физ.-хим. общ-ва. — 1926. — Т. 58; О приготовлении стойкого спиртового раствора едкого натра и о реакции с едкой щелочью на альдегиды в хлороформе // Фармац. журн. — 1928. — Т. 34; Алкалоиды. — БМЭ. — 1928. — Т. I; Глюкозиды. — БМЭ. — 1929. — Т. VI; О синтезе антипирина // Укр. хим. журн. — 1930. — Т. V (співавт.); К изучению растительного сырья Украины. I. О переработке люпилина на смолу, эфирное масло и жирные кислоты // Укр. хим. журн. — 1935. — Т. Х (співавт.); К изучению растительного сырья Украины. II. Эфирные масла // Укр. хим. журн. — 1937. — Т. ХII (співавт.); Спектры поглощения в ультрафиолете N-фенильных производных пиразолона. I. Фенилгидразин // ЖОрХ. — 1940. — № 10 (співавт.); Спектры поглощения и структура производных бензола. ХI. Ацетофенон // ЖОрХ. — 1946. — Т. 16 (співавт.); Спектры поглощения и структура производных бензола. ХII. 2- и 4-окси-ацетофеноны и их метиловые эфиры // ЖОрХ. — 1947. — Т. 17 (співавт.); Спектры поглощения и структура производных бензола. ХIV. Полярографическое и потенциометрическое исследование ацетофенона и его производных // ЖОрХ. — 1948. — Т. 18 (співавт.); Спектры поглощения и структуры производных жаропонижающих производных фенилгидразина. I. β-Ацильные производные фенилгидразина // ЖОрХ. — 1950. — Т. 20 (співавт.); Спектры поглощения и структуры производных жаропонижающих производных фенилгидразина. III. Спектры поглощения и структуры местноанестезирующих производных пиразолина // ЖОрХ. — 1953. — Т. 23 (співавт.); Спектры поглощения и тонкое строение бензола. ХVIII. 3,4-Диокси-ацетофенон и его метиловые эфиры // ЖОрХ. — 1956. — Т. 26 (співавт.).

Славетні імена національного фармацевтичного університету / За ред. чл.-кор. НАН України В.П. Черниха. — Х., 2005; Українська фармацевтична академія: 1921–1996 / Під ред. В.П. Черниха. — Х., 1996; Ученые Украины — фармации: Справочник-проспект / Под ред. проф. И.М. Перцева. — Х., 1991.


Інші статті автора