ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ

ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ — це певні банківські та фінансові операції, пов’язані з переходом права власності товару на валютні цінності за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті; використання валютних цінностей у міжнародному обігу як засобу платежів із передаванням заборгованостей та інших зобов’язань, предметом яких є валютні цінності; ввезення, переказування і пересилання на територію та вивезення, переказування і пересилання за її межі валютних цінностей.

Учасники В.о. в Україні: Національний банк, валютні біржі, банківські установи; ФП та кредитно-фінансові установи, що здійснюють зовнішньоекономічні операції; підприємства, міжнародні корпорації та фінансові установи, що здійснюють іноземні вклади активів; фізичні особи, валютні брокерські фірми. Усі вони виступають агентами валютного ринку. Валютний ринок як економічна категорія відображає певну сукупність відносин, пов’язаних із здійсненням операцій із купівлі-продажу валютних цінностей та руху іноземних капіталів. В.о. здійснюються банками та іншими фінансовими установами на підставі ліцензії НБУ. Види ліцензій залежно від тривалості дії, характеру та тривалості В.о. поділяються на: індивідуальні — видаються резидентам і нерезидентам на здійснення разової В.о. на період, необхідний для здійснення такої операції; генеральні — видаються комерційним банкам та іншими кредитно-фінансовими установам України для здійснення валютних операцій, що не потребують індивідуальної ліцензії, на весь період дії режиму валютного регулювання. Здійснюючи державне регулювання відносин у сфері обігу валюти, органи державної влади проводять валютну політику.

Сьогодні у зв’язку з поширенням зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних ФП поступово зростає частка їх валютних операцій у загальній кількості фінансових операцій.

Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання та валютного контролю» від 19.02.1993 р. // Галицькі контракти. — 1997. — № 40; Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 812-ХІІ від 20.03.1991 р. з доповненнями // Відом. Верх. Ради України. — 1991. — № 9; Суторміна В.М., Федосов В.М., Рязанова Н.С. Фінанси зарубіжних корпорацій. — К., 1993.


Інші статті автора