ВАЛЮТНИЙ КУРС

ВАЛЮТНИЙ КУРС — ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошовій одиниці іншої країни. Необхідність визначення В.к. зумовлена потребами в обміні іноземних валют на національну при експорті та імпорті товарів і послуг, надходженні капіталів та їх переведенні за кордон, наданні міжнародних кредитів, переказів грошових сум тощо. Функціями В.к. є : певний перерозподіл національного доходу між країнами, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність; порівняння національних цін на товари, послуги, робочу силу з відповідними цінами інших країн та світовими цінами; порівняння витрат виробництва, продуктивності праці, торговельних і платіжних балансів тощо.

Розрізняють біржовий (гнучкий, плаваючий) В.к., що встановлюється на біржових торгах, та фіксований В.к., який випливає зі встановленого міжнародними органами валютного паритету.

Андронов О.В., Даниленко А.С. Розвиток системи валютного курсу // Закон і бізнес. — 2002 — № 3; Гриньова В.М., Коюда В.О. Тлумачний словник економічних термінів. — Х., 2001; Иванов В.М. Деньги и кредит: Курс лекций. — К., 1999.


Інші статті автора