СТЕЙКХОЛДЕР-МЕНЕДЖМЕНТ (С.-м.)

СТЕЙКХОЛДЕР-МЕНЕДЖМЕНТ (С.-м.) — управління відносинами із зацікавленими групами. Основними принципами С.-м. є: 1) побудова на системній основі взаємовідносин з групами стейкхолдерів; 2) орієнтація С.-м. на стратегічну перспективу, що передбачає розробку комплексних корпоративних і бізнес-стратегій з урахуванням інтересів ключових груп стейкхолдерів; 3) формування спільної діяльності двох і більше людей або організацій для досягнення загальних цілей на основі обміну знаннями та досвідом і досягнення згоди (консенсусу); 4) визначення інтересів стейкхолдерів з метою фокусування ресурсів підприємства на стратегічно важливих напрямках діяльності; 5) впровадження проактивного управління, яке орієнтує керівництво підприємства брати участь у налагодженні відносин із зацікавленими особами та активно впливати на них у процесі стратегічного управління; 6) формування відповідальності у керівництва підприємства перед широким колом зацікавлених осіб, включаючи місцеву громаду, споживачів, державні та місцеві органи влади; 7) розкриття інформації у нефінансовій (соціальній) звітності, яка є інструментом активної взаємодії з внутрішніми і зовнішніми групами зацікавлених осіб, що відповідає принципам прозорості і підзвітності в процесі управління взаємовідносинами зі стейкхолдерами. Застосування С.-м. як елемента системи соціально відповідального та корпоративного управління формує основу для створення цінності для всіх зацікавлених сторін, які беруть участь у бізнесі. Цільова функція С.-м. — максимізація ринкової сталості підприємства та оптимізація його соціальної відповідальності. С.-м. є інструментом вирішення організаційних та управлінських питань, пов’язаних з ринковим (market) та неринковим (non-market) середовищем. Основним завданням С.-м. є створення сприятливих умов для ведення бізнесу шляхом постійного вдосконалення стратегії підприємства щодо інвестування тієї групи стейкхолдерів, які в змозі забезпечити успіх у довгостроковій перспективі. С.-м. традиційно вважається елементом соціально відповідального управління (див. Соціальна відповідальність).

Камишникова Е.В. Модель стейкхолдер-менеджменту в системі управління корпоративною соціальною відповідальністю / Е.В. Камишникова // Вісник приазовського державного технічного університету Серія: Економічні науки. — 2017. — № 34; Хорошун Е.А., Никифорова Л.Е. Стейкхолдер-менеджмент как фактор формирования ключевых организационных компетенций // Вопросы инновационной экономики. — 2017. — Т. 7.


Інші статті автора