Фармацевтичний туризм

Фармацевтичний туризм (англ. —pharmaceutical tourism, pharmacy tourism) — комплекс заходів, спрямованих на задоволення потреб населення у доступній фармацевтичній допомозі за межами регіону постійного проживання споживача лікарських препаратів або країни в цілому. Ф.т., як і медичний туризм, є наслідком відсутності або нерівного доступу різних верст населення з будь-якого регіону постійного проживання або країни до ефективних лікарських препаратів, фармацевтичної та медичної допомоги в цілому. Термін Ф.т. безпосередньо пов’язаний з поняттям фізичної та соціально-економічної доступності лікарських препаратів. Так, у разі відсутності необхідних препаратів на внутрішньому фармацевтичному ринку Ф.т. є наслідком фізичної недоступності необхідних ліків, а у разі нерівного доступу окремих верст населення — є наслідком соціально-економічної недоступності препаратів за умов неефективних механізмів компенсації (реімбурсації) вартості споживання ліків у країні. Ф.т. можна розглядати як негативне соціально-економічне явище, що спостерігається у країнах з недосконалим механізмом державного регулювання показників доступності лікарських препаратів та організації фармацевтичного забезпечення населення в цілому. За формою Ф.т. може бути індивідуальним або колективним. У разі індивідуального Ф.т. фізична особа або його представник з метою придбання необхідних лікарських препаратів за доступною ціною або тих найменувань, що відсутні на внутрішньому фармацевтичному ринку, здійснює переїзд за межі регіону постійного проживання або країни за власні кошти. Колективний Ф.т. пов’язують з організацією діяльності гуманітарних, волонтерських або страхових компаній, що займаються програмами колективного (корпоративного) медичного страхування. Зазначені організації сприяють організації колективного переїзду групи фізичних осіб за межі регіону постійного проживання або країни за власні кошти або кошти суспільних та страхових фондів з метою придбання необхідних лікарських препаратів за доступною ціною або тих найменувань, що відсутні на внутрішньому фармацевтичному ринку.

By Jeffrey Segal. Is «Pharmaceutical Tourism» Just Around the Corner? — General Surgery News, 2008 Okt. — 44–45; 2. Danial E. Baker Has the Time Come for «Medication Tourism»? — Hosp Pharm. — 2014 Dec., 49(11). — 999–1000; Медичний туризм. — https://uk.wikipedia.org/wiki/Медичний_туризм; Сисоєнко І. Як медичний туризм допоможе врятувати економіку України. — Українська правда. — https://life.pravda.com.ua/columns/2016/04/12/210925/.


Інші статті автора