Мобінг у фармації (М.)

Мобінг у фармації (М.) Мо́бінг (від англ. mob — юрба) — форма психологічного насильства, яка полягає у тривалому та систематичному цькуванні працівника у колективі, зниженні його авторитету, зазвичай з метою його звільнення.

Уперше це явище описав на початку 80-х рр. XX ст. німецький фахівець у галузі індустріальної психології Хайнц Лейманн, провівши низку досліджень у скандинавських країнах та охарактеризувавши М. як психологічний терор, що включає систематично повторюване вороже й неетичне ставлення одного або декількох людей, спрямоване проти іншої людини.

Донині М. в Україні не мав суттєвого соціально-наукового аналізу та чіткого законодавчого визначення. 4 березня 2019 р. до Верховної Ради було подано законопроєкт № 10118 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії мобінгу», який передбачає адміністративну відповідальність за цькування на роботі.

Із введенням у дію норм цього закону роботодавець фармацевтичної організації (Ф.о.) мусить передбачати прояв М. у колективі, вживати профілактичні заходи з метою унеможливлення появи цього явища; укладаючи трудові договори, прописувати пункти щодо протидії та запобігання М.; запроваджувати корпоративну культуру, етику, підтримувати постійний зворотний зв’язок зі співробітниками, запроваджувати психологічні тренінги і проводити періодичне оцінювання психологічних ризиків для працівників, а також відшкодовувати моральні збитки працівникові, який став жертвою психологічного насильства.

Керівник Ф.о. повинен нести відповідальність за допущення М. у колективі, забезпечуючи всім співробітникам рівні справедливі умови праці, а також матеріальну компенсацію постраждалому або звільнення ініціатора М. із займаної посади і недопущення повторення такої ж ситуації в майбутньому.

Гаращенко Л.П. Правове регулювання заборони мобінгу в законодавстві зарубіжних країн // Юридичний вісник, — 2016. — № 3; Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2016_3_17; Замятіна Н.В. Теоретичні аспекти явища мобінгу у трудових колективах / Н.В. Замятіна, Г.В. Долга // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки, — 2015. – Вип. 3; Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2015_3_12; Качмар О.В. Мобінг як різновид психологічного насильства в трудовому колективі // Актуальні проблеми філософії та соціології, 2016. — Вип. 14; Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2016_14_16; Кодекс законів про працю України, затверджений Законом України від 10.12.1971 р. № 322-VIII; Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08; Червінська Л.П. Мобінг персоналу як соціальне явище організації // Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 2018. — № 1; Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2018_1_14.


Інші статті автора