ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ

ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ (ВНП) широко застосовують в макроекономічному аналізі, виконуючи подібні з валовим внутрішнім продуктом (ВВП) функції. Незважаючи на спільність економічного змісту та врахування подібної методології, показники ВВП і ВНП дещо відрізняються один від одного. ВНП — сукупна ринкова вартість новостворених, призначених для кінцевого споживання товарів і послуг, виготовлених протягом звітного періоду (частіше за один рік) на підприємствах національної приналежності, які перебувають у власності юридичних і фізичних осіб певної держави як на її території, так і за кордоном. ВНП і ВВП збігаються в тій частині вартості продукції, яка була виготовлена підприємствами цієї національної приналежності на території даної країни. Якщо розмір ВНП більший, ніж розмір ВВП, це означає, що зарубіжні підприємства, які перебувають у власності вітчизняних господарчих суб’єктів, створюють продукції більше, ніж іноземні господарчі суб’єкти на території даної країни.

За матеріально-речовинним змістом ВНП включає лише новостворені товари і надані послуги, призначені для кінцевого споживання (валова додана вартість). Товари і послуги, призначені для виробничого споживання (проміжного споживання), не зараховуються до складу ВНП для уникнення його завищеної оцінки. Крім того, при підрахунку ВНП виключають непродуктивні угоди (фінансові угоди, такі як купівля-продаж цінних паперів, трансферні виплати, перепродаж товарів), які є перерозподілом раніше створеної вартості.

Вартісний зміст ВНП може бути представлений або потоком прибутків, або потоком витрат, тому що вартість будь-якого товару можна уявити, з одного боку, як розмір витрат на його придбання, а з іншого — як розмір прибутків, пов’язаний з його створенням. ВНП за витратами включає такі компоненти: витрати на особисте споживання домогосподарств, валові приватні інвестиції, державні закупівлі товарів і послуг, витрати на чистий експорт. ВНП за прибутками включає прибутки власників факторів виробництва (заробітна плата, рента, відсоток, прибуток) і платежі, не пов’язані з виплатою прибутку (непрямі податки, амортизація).

ВНП, як і ВВП, може враховуватися у поточних і порівняльних цінах.

Економічна енциклопедія. У 3 т. / За ред. С.В. Мочерного. — К., 2000. — Т. 1; Соболев В.М. Макроэкономика. — К., 1997.


Інші статті автора