ВІЗІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА (В.ф.п.)

ВІЗІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА (В.ф.п.) (від лат. visio — бачення, видіння, зір) — ідея, логічна конструкція образу бажаного майбутнього, стратегічне бачення власників і вищого менеджменту функціонування організації, яке може бути досягнуте за сприятливих умов. Візія проявляє себе як ефективний засіб мотивації колективу організації (особливо великих, децентралізованих), допомагає згуртувати й об’єднати діяльність працівників в одному напрямку, формує відчуття перспективи та забезпечує спадкоємність її цілей. Формування В.ф.п. — одне із завдань керівництва інституційного рівня управління. Формулювання В.ф.п. повинно бути лаконічною, динамічною конструкцією, вартою довіри, і зручною для сприйняття, як гасло або девіз, що містить орієнтири, які можуть служити основою для стратегічного планування. Нинішня роль В.ф.п. полягає у визначенні кореневої ідеї фармацевтичного підприємства, яка визначає його довгострокові характеристики та образ, до яких воно повинно розвинутися, щоб бути конкурентоспроможним суб’єктом фармацевтичного ринку.

Марр Б. Місія та візія: як знайти формулу привабливості [Електронний ресурс] / Бернард Марр // Інтернет-портал для управлінців. — Режим доступу: http://www.management.com.ua/notes/mission-vision-statements.htmlh


Інші статті автора