ЦУРКАН Олександр Олександрович

ЦУРКАН Олександр Олександрович (14.07.1938, с. Красний Кут Луганської обл.) — доктор фармацевтичних наук (1981), професор (1982), академік Міжнародної академії інформатизації, завідувач лабораторії з контролю якості лікарських препаратів ДУ «Інститут фармакології та токсикології» НАМН України (з 1999).

Curkan.tifЗакінчив Запорізький фармацевтичний інститут (1960).

Працював: асистент кафедри фармацевтичної хімії Запорізького медичного інституту (1960–1962); начальник цеху вітамінного заводу, Умань (1962); аспірант кафедри фармацевтичної хімії Ленінградського хіміко-фармацевтичного інституту (1964); асистент, доцент та завідувач кафедри фармацевтичної хімії Рязанського медичного університету імені І.П. Павлова (1967); начальник Управління науки і техніки Держкоммедбіопрому України (1996); завідувач лабораторії з контролю якості лікарських препаратів (з 1999) та професор кафедри фармацевтичної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (1999–2003); професор кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії Медичного інституту Української асоціації народної медицини (з 2003). З 1997 р. — головний редактор «Фармацевтичного журналу».

Напрями наукових досліджень: синтез БАР похідних азолів протипухлинної та протигрибкової дії; дослідження методів аналізу окремих БАР у рослинних сумішах.

Наукові здобутки: автор понад 300 наукових та навчально-методичниїх праць, серед них понад 50 авторських свідоцтв та патентів, навчальний посібник. Підготував одного доктора та 18 кандидатів наук.

Основні праці: Синтез и исследование β-хлорэтиламинопроизводных в ряду 1,3, 4-тиадиазола (канд. дис.). — Л., 1967; Синтез биологически активных циклических производных селеномочевины, селеносемикарбазида и их тиоаналогов (докт. дис.). — Рязань, 1980; Фармацевтична промисловість України на шляху впровадження міжнародних норм Належної виробничої практики // Фармац. журн. — 2000. — № 1; Вплив румосолу на перебіг гострого експериментального інфаркту міокарда // Вісник фармації. — 2001, Т. 4. — № 28; Антиаритмічний ефект румосолу у щурів з адреналін-індукованою системою // Клінічна фармація. — 2002, Т. 6. — № 1; Напрямки формування фармацевтичної термінології // Фармац. журн. — 2004. — № 2; Кульбаба лікарська: розроблення методик аналізу флавоноїдів // Фітотерапія. — 2006. — № 3; Ідентифікація флавоноїдів та ситостеринів у листі каштану кінського // Вісник Вінницького національного медуніверситету. — 2007. — № 11; Вміст біологічно активних речовин у надземній частині кульбаби лікарської залежно від фази вегетації // Фармац. часопис. — 2007. — № 4; Фармацевтична хімія. Аналіз лікарських речовин за функціональними групами. Навч. посіб. для студ. вищ. мед. (фармац.) навч. закл. III–IV рівнів акредитації / О.О. Цуркан, І.В. Ніженковська, О.О. Глушаченко. — К.: Медицина. — 2012 (співавт.)..

Архів Інституту фармакології та токсикології НАМН України.


Інші статті автора