ВАКУУМ-ВИПАРНИЙ АПАРАТ

ВАКУУМ-ВИПАРНИЙ АПАРАТ (лат. vacuum — порожнеча + apparatus — апарат) — апарат, в якому проводять процеси концентрування рідких розчинів нелетких речовин шляхом часткового видалення розчинника при кипінні рідини в умовах вакууму (див. Випарювання). При випарюванні під вакуумом можна проводити процес при більш низьких температурах, що запобігає руйнуванню речовин, схильних до розкладання. У фармацевтичній промисловості В.-в.а. застосовують для концентрування розчинів, що киплять при високій температурі, з метою економії енергоносіїв та зменшення часу проведення технологічного процесу; розчинів термолабільних речовин (екстракти, настойки, гормони, ферменти, біогенні стимулятори тощо).

На промислових підприємствах використовують два типи В.-в.а.: вертикальні та горизонтальні. В.-в.а., що використовуються, можуть мати різні видозміни в конструктивному плані. Найтиповішим В.-в.а. є вертикальний з підвісною випарною камерою (рис. 1).

vakuum-vyparnyj_aparat01.eps

Рис.1. В.-в.а. з підвісною випарною камерою

Апарат має дві циліндричні парові камери різного діаметра, вмонтовані одна в одну. Камери пронизані вертикальними трубками для обігріву діаметром 70–100 мм, усередину центральної камери вмонтовано циркуляційну трубу і витік для утфельної маси після закінчення процесу випарювання. Останнім часом стали поширеними апарати-мікропроектори, які безперервно показують на моніторі картину кристалічної маси, що міститься у В.-в.а. Апарат має пробний кран (пробник) у нижній частині, що дозволяє відбирати невеликі проби маси, яка випарюється.

У деяких випадках використовують В.-в.а. з винесеною поверхнею нагрівання (рис. 2), який необхідно використовувати при випарюванні шумуючих розчинів, оскільки в ньому проходить в основному самовипарювання перегрітої в трубках рідини при її виході з трубок у сепаратор, де кипіння проходить спокійно і не спостерігається винесення крапель рідини та піни з вторинною парою.

vakuum-vyparnyj_aparat02.eps

Рис.2. В.-в.а. з винесеною поверхнею нагріву: 1 — сепаратор; 2 — нагрівальна камера

Ці апарати працюють завдяки холодній циркуляційній трубі та достатній висоті стовпчика рідини, що циркулює. Виносна камера завдяки доступу до трубок полегшує очищення і ремонт апарата.

Літ: БСЭ. — М., 1974. — Т. 4; Машины и аппараты химической промышленности // Под ред. И.И. Чернобыльского. — М., 1962.


Інші статті автора