ЗОПІКЛОН

ЗОПІКЛОН (Zopiclonum). (5RS)-6-(5-Хлорпіридин-2-іл)-7-оксо-6,7-дигідро-5Н-піроло[3,4-b]піразин-5-іл-4-метилпіперазин-1-карбоксилат.

C17H17ClN6O3                                  Мол. м. 388,8

Zopiclonum.eps

АФІ синтетичного походження. Білий або ледь жовтий порошок, практично нерозчинний у воді і етанолі, легкорозчинний у хлорметані, помірно розчинний в ацетоні, розчинний у розведених мінеральних кислотах. Тпл — 177 °С (з розкладанням); УФ-спектр: λmax = 303 нм (у 0,05% розчині кислоти хлороводневої); [a]D20 від –0,05° до +0,05° (1% розчин у ДМФА). Зберігають у захищеному від світла місці.

Ідентифікують за Тпл; величиною питомого обертання розчину субстанції; за ІЧ-спектром поглинання субстанції; методом ТШХ у системі: триетиламін — ацетон — етилацетат (2:50:50), хроматограму проглядають в УФ-світлі. Кількісно визначають неводним титруванням в 0,1 М розчині кислоти хлорної в суміші льодяної оцтової кислоти та оцтового ангідриду, точку еквівалентності визначають потенціометрично.

Фармакологічна група. N05CF01 — гіпнотики (снодійні препарати).

Фармакологічний ефект. Снодійний.

Застосування. Порушення сну.

Компендиум 2015 — лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко, — К., 2015; От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; Clarke’s isolation and identification of drugs/ Editior A.C. Moffat. — London, 1986; European Pharmacopoeia 5; Тhе Меrc index an Encyclopedia of chemicals, drugs and biological / 13 Ed, 2001. — № 1.


Інші статті автора