ЗОЛЬНІСТЬ

ЗОЛЬНІСТЬ — маса твердого неорганічного залишку (золи), що утворюється після повного згоряння зразка у відповідних умовах. Виражається у відсотках від маси зразка, що аналізується. З. дозволяє зробити висновок щодо вмісту органічних і мінеральних речовин у зразку. Залежності від складу зразка й температури згоряння маса золи може зменшуватися завдяки наявності в її складі летких компонентів або утворенню газоподібних сполук, напр. при окисненні сульфідів, декарбонізації карбонатів, згорянні ефіроолійної рослинної сировини тощо. З. — один з важливих показників, що визначаються в ході фармацевтичного аналізу. У товарознавчому аналізі ЛРС золою називають неспаленний залишок неорганічних речовин, який отримують після спалювання й прожарювання точної наважки випробуваної речовини або ЛРС у відсотках. Розрізняють загальну, сульфатну золу й золу, не розчинну в хлористоводневій кислоті. При дослідженні ЛРС загальна зола складається з мінеральних речовин і сторонніх мінеральних домішок (земля, пісок, камінці), що потрапили в сировину при зборі й сушінні. Залишок, що отримують при обробці загальної або сульфатної золи хлористоводневою кислотою, складається із кремнезему або силікатів. Підвищений вміст сульфатної золи або золи, не розчинної у хлористоводневій кислоті, вказує на значний вміст сполук силіцію в ЛРС.

ДФУ. — Х., 2001; ДФУ. Додаток 2. — Х., 2008; Химическая энциклопедия: В 5 т. / Редкол.: И.Я. Кнунянц и др. — М., 1988; Ботанико-фармакогностический словарь / К.Ф. Блинова, Н.А. Борисова, Г.Б. Гортинский и др. — М., 1990.


Інші статті автора