ЗОЛПІДЕМУ ТАРТРАТ

Золпідему тартрат (Zolpidеmi tartras). Ди[N,N–диметил-2-[6-метил-2-(4-метилфеніл)імідазо[1,2-а]піридин-3-іл]ацетаміду](2R,3R)-тартрат.

C42H48N6O8                                                    Мол. м. 765,0

Zolpidеmi tartras.eps

АФІ синтетичного походження. Білий кристалічний порошок, гігроскопічний, малорозчинний у воді, помірнорозчинний у метанолі, нерозчинний у хлорметані. Зберігають у герметично закупореній тарі, яка захищає від дії світла.

Ідентифікують за ІЧ-спектром поглинання основи золпідему, яку одержують після осадження розчином амоніаку та висушування, характерною реакцією на тартрати (утворення білого дрібнокристалічного осаду з розчином калію хлориду в присутності натрій ацетату); методом ТШХ на пластинах силікагелю в системі розчинників: діетиламін — циклогексан — етилацетат (10:45:45), хроматограму проявляють в УФ-світлі. Кількісно визначають методом неводного титрування в суміші безводної оцтової кислоти і оцтового ангідриду, точку еквівалентності фіксують потенціометрично.

Фармакологічна група. N05CG01 — снодійні препарати.

Фармакологічні ефекти. Снодійна, седативна, міорелаксуюча дія.

Застосування. Безсоння (аномальне, транзиторне, хронічне).

От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; Швайка О. Основи синтезу лікарських речовин та їх проміжних продуктів. — Донецьк, 2004; European Pharmacopoeia 5; Тhе Меrc index an Encyclopedia of chemicals, drugs and biological / 13 Ed, 2001. — № 1.


Інші статті автора