ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ — заборгованість підприємства, яка виникла в результаті минулих подій та погашення якої у майбутньому призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. З. оформляються договором відносин між різними суб’єктами, згідно з яким одна зі сторін зобов’язана здійснювати певні дії на користь іншої. Найчастіше З. поширюються на повернення боргу, постачання товарів, передання матеріальних цінностей, надання послуг та ін. В обліку ФП З. поділяються на довгострокові, поточні, забезпечення, непередбачувані. Довгострокові З. — це довгострокові кредити банків, відстрочені податкові зобов’язання, інші довгострокові фінансові зобов’язання. Поточні З. включають: короткострокові кредити банків, кредиторську заборгованість за товари (роботи, послуги), розрахунки з бюджетними та позабюджетними платежами, розрахунки зі страхування, оплати праці та ін. Забезпечення можуть створюватися для відшкодування майбутніх витрат на додаткове пенсійне забезпечення, оплату відпусток, виконання гарантійних З., реструктуризацію. Непередбачувані З. відображаються на позабалансових рахунках підприємств.

ЕЕ: У 3 т. — К., 2000; Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Нормативна база. — Х., 2004.


Інші статті автора