ЗІМЕНКОВСЬКИЙ Андрій Борисович

ЗІМЕНКОВСЬКИЙ Андрій Борисович (14.05.1964, м. Одеса) — доктор медичних наук (2007), професор (2008), завідувач кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації (з 2004) Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. Засновник і головний редактор журналу «Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація», член Центрального формулярного комітету МОЗ України (2008), Координаційної науково-методичної ради післядипломної освіти МОЗ України (2006), член Європейського товариства клінічних фармацевтів (2006), експерт-консультант ДЕЦ МОЗ України (2007), член експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів при МОЗ України (2016).

Zimenkovsky_A.tifЗакінчив лікувальний факультет Львівського медичного інституту (1987).

Працював: клінічний ординатор (1987), старший лаборант (1989), асистент (1990), доцент (1997) кафедри хірургії факультету післядипломної освіти; організатор і завідувач (з 2004) кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації Львівського національного медичного університету.

Напрями наукових досліджень: впровадження системи управління якістю в охорону здоров’я України; пошук і впровадження стандартів якості медичних та фармацевтичних послуг; опрацювання і впровадження раціональної фармакотерапії та державної системи медичної стандартизації; системний розвиток клінічної фармації в Україні; опрацювання концепції ролі й місця клінічного провізора у підвищенні якості надання медичної допомоги населенню України; моделювання та оптимізація діяльності клінічного провізора в закладах охорони здоров’я України.

Наукові здобутки: автор понад 270 наукових та навчально-методичних праць, серед них 3 деклараційні патенти України, 7 інформаційних листів, 4 раціоналізаторські пропозиції, 23 посібники та довідники, 24 методичні рекомендації, 7 типових програм МОЗ України. Підготував 2 кандидатів наук.

Основні праці: Етапні операції на тонкій кишці в ургентній хірургії (канд. дис.). — Львів, 1992; Наукове обґрунтування концептуальної моделі управління якістю в охороні здоров’я України шляхом системного розвитку медичної стандартизації (докт. дис.). — Львів, 2007; Організація стандартизації медичних технологій в Україні: Посібник. — Львів, 2003 (співавт.); Роль клінічного провізора в підвищенні якості надання медичної допомоги населенню України // Вісн. наук. досл. — 2004. — № 3; Підвищення якості надання медичної допомоги як основний фактор, що об’єднує клінічну фармацію, раціональну фармакотерапію та медичну стандартизацію // Вісн. наук. досл. — 2004. — № 4; Базовий термінологічний глосарій за програмою з клінічної фармації. — Львів–К., 2004 (співавт.); Базовий термінологічний глосарій системи вищої медичної освіти України: Довідник. — Львів, 2005 (співавт.); Економічні аспекти нераціональної фармакотерапії // Вісн. соц. гіг. та орг. охор. здор. України. — 2005. — № 3 (співавт.); Стандартизація підготовки клінічного провізора в інтернатурі як перспективна модель підвищення якості надання медичної допомоги населенню України // Вісн. соц. гіг. та орг. охор. здор. України. — 2006. — № 3 (співавт.); Державний формуляр лікарських засобів. — Вип. 1-й. — К., 2009; Вип. 2-й. — К., 2010 (співрозробник).

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького: Довідник 2004 / За ред. проф. Б.С. Зіменковського. — Львів, 2004; Зіменковський Б.С., Ґжеґоцький М.Р., Луцик О.Д. Професори Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького: 1784–2009. — Львів, 2009; Зіменковський Б.С., Калинюк Т.Г., Лесик Р.Б., Різничок С.В., Терещук С.І., Терещук Т.О. Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009. — Львів, 2009; Наказ МОЗ України від 08.07.2016 р. № 690 «Про затвердження складу експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів». // «Щотижневик АПТЕКА» — К., 2016. — № 27 (1048).