ЗВОРОТНИЙ ОСМОС

ЗВОРОТНИЙ ОСМОС (гіперфільтрація) (грец. osmos — поштовх) — метод розділення розчинів, який визначається тим, що розчин з тиском 3–8 МПа подається на напівпроникну мембрану, крізь яку здатен проходити розчинник і на якій залишаються повністю або частково молекули або іони розчиненої речовини. Рушійна сила процесу ΔP = P — (π1 — π2), де P — тиск над початковим розчином, π1 та π2 — відповідно осмотичні тиски розчину та фільтрату. Ефективність З.о. оцінюється за селективністю φ та проникністю (питома продуктивність) G мембрани (див. Мембранні методи розподілу). Значення G та φ залежать від властивостей матеріалу мембрани, тиску, температури, природи розчинника та розчиненої речовини, вмісту домішок, гідродинамічних умов процесу в апараті. З.о. застосовують для опріснення солоних та очищення стічних вод, розподілу азеотропних та термолабільних сумішей, зсування рівноваги в хімічній реакції шляхом вилучення одного з її продуктів, концентрування розчинів та ін. Основні переваги методу З.о. — простота конструктивного оформлення, розподіл при 5–30 °С без фазових переходів.

Промышленная технология лекарств: В 2 т. / В.И. Чуешов, А.И. Зайцев, С.Т. Шебанова и др. / Под ред. проф. В.И. Чуешова. — Х., 1999. — Т. 1.


Інші статті автора