ЗАХАРОВА Тамара Іванівна

ЗАХАРОВА Тамара Іванівна (01.05.1926, м. Нахічевань — 12.06.2001, Харків) — доктор медичних наук (1970), професор (1985), завідувач кафедри мікробіології ХФІ (1981–1987).

Закінчила лікарський факультет Московського медичного інституту (1947).

Працювала: лікар сільської дільниці у Ферганській обл. (1947); лікар-міколог (1949); завідувач мікологічної лабораторії (1953), завідувач мікологічного відділу (1965); завідувач відділення інфекційних дерматозів (1969); завідувач відділення дерматології та інфекційних дерматозів (1979) Українського шкірно-венерологічного науково-дослідного інституту; доцент кафедри біохімії (1980), завідувач кафедри мікробіології ХФІ (1981–1987).

Напрями наукових досліджень: системні дослідження в галузі медичної мікології: вивчення етіологічного спектру мікозів в Україні та створення їх імунологічних паспортів; розроблення й впровадження в Україні протиепідемічних заходів та нових методів лікування дерматомікозів, актиномікозу та глибинних мікозів людини. Дослідження клінічних виявів хвороб шкіри у дельфінів, розроблення методів їх терапії.

Наукові здобутки: автор близько 155 наукових друкованих праць, 8 винаходів. Підготувала 7 кандидатів медичних наук. Упродовж багатьох років — член проблемної комісії з питань мікології, наукової ради АН СРСР.

Нагороди: значок «Відмінник охорони здоров’я СРСР», Почесна грамота МОЗ УРСР.

Основні праці: Материалы к эпидемиологии и иммунологии некоторых дерматомикозов (эпидемиологические, экспериментальные и клинические исследования (док. дис.). — Х., 1970; Методические указания по микробиологии. В 2 ч. — Х., 1988 (співавт.); Авт. свид. № 1112737 СССР, 8.05.84. Гидразиды R-сукцинамиловых кислот, проявляющие фунгицидную активность (співавт.); Авт. свид. № 1441733 от 1.08.1988 г. 6-R-Бензотиазолил — 2-оксаминаты 2-этокси-6,9-диаминоакридиния, проявляющие антимикробную активность (співавт.); К эпидемиологии и распространению микроспории на Украине/Республиканский межведомственный сборник «Актуальные вопросы дерматологии и венерологии». — К., 1970 (співавт.).

Славетні імена Національного фармацевтичного університету / За ред. чл.-кор. НАНУ, проф. В.П. Черних. — Х., 2005; Ученые Украины — фармации / Под ред. проф. И.М. Перцева. — Х., 1991.


Інші статті автора