ЗАПАСИ ТОВАРНІ

ЗАПАСИ ТОВАРНІ — оборотні активи, які утримуються аптечними закладами оптової і роздрібної торгівлі для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; використовуються в процесі виробництва на ФП з метою подальшого продажу продукту виробництва; для виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг, а також управління підприємством. З.т. визнають активом за умов імовірності того, що підприємство отримає у майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, а їхня вартість може бути достовірно визначена. З.т. становлять до 75% активів аптечних закладів, це економічний показник, який нормується в сфері обігу. До З.т. відносять запаси усіх ЛП та виробів медичного призначення, які знаходяться на балансі аптечного закладу (включаючи його структурні підрозділи — аптечні пункти, кіоски); товари, закуплені та оплачені аптечними закладами і залишені на відповідальне зберігання у постачальників; товари, здані на переробку (ЛРС тощо). За призначенням З.т. розподіляють на поточні, сезонні, спеціального призначення. Поточні З.т. призначаються для поточної реалізації, сезонні З.т. залежать від умов їх заготівлі (ЛРС, панти маралів та ін.); З. спеціального призначення формують для лікування та попередження поширення епідемічних захворювань на період очікуваних епідемії. Розкриття поняття запасів, видів їх вартості (первинна, чиста, справедлива) і методологію бухгалтерського обліку визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Норматив З.т. є економічним показником, що планується. В аптеках він становить у середньому 12–15 днів. З.т. нормативні — запаси, встановлені відповідно до нормативу, тобто мінімального обсягу товарно-матеріальних цінностей, необхідних для забезпечення виробництва та для невиробничих потреб. Для поповнення З.т. аптечні заклади оформляють замовлення і надсилають їх постачальникам. З. збутові фармацевтичних товарів — готова продукція, призначена для реалізації, яка знаходиться на складах ФП, базах і складах оптових фірм, в аптеках і аптечних пунктах. Вона вийшла зі сфери виробництва, але ще не надійшла до споживачів. З.т. вимірюють у натуральному і грошовому вираженні. Вони є необхідним елементом, умовою безперебійного товарообігу всього процесу відтворення. Нагромадження З.т. свідчить про відсутність належного попиту. З.т. неліквідні — виробничі або З.т., які тривалий час не використовуються через погіршення їх якості та моральне старіння. З. товарно-матеріальних цінностей — обсяг матеріальних ресурсів, які забезпечують безперервність процесу суспільного відтворення.

Бухгалтерський облік і аудит в аптеках / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. — Житомир, 2002; Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях / Под ред. Н.В. Кужельного. — К., 2000; ЕЕ: У 3 т. — К.–Тернопіль, 2000; Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: нормативна база. — Х., 2001.


Інші статті автора