ЗАМОВЛЕННЯ

ЗАМОВЛЕННЯ — пропозиція покупця (ФП, фірми, аптеки, медичної установи), споживача (лікувально-профілактичних та інших закладів) продати й доставити йому товар певного виду (асортименту, лікарської форми, фірми-виробника, якості тощо) або виконати певну роботу чи надати послугу. З. передбачає певну кількість товару, термін його виготовлення (або виконання роботи), величину оплати, документальне оформлення цих пропозицій та підтвердження особою, яка виконує З. З. (вимога-З., вимога-накладна) — документ управлінського (оперативного) обліку. Складається структурними підрозділами ФП, аптечних і лікувально-профілактичних закладів для поповнення товарних запасів. На основі аналізу даних З. аптечні заклади складають вимоги-З. на отримання товару з аптечного складу (бази) чи від іншого постачальника. У вимогах-З. на наркотичні, психотропні ЛП, прекурсори та спирт етиловий їх кількість повинна вказуватися прописом. Такі вимоги-З. повинні бути підписані керівником відповідного закладу охорони здоров’я України (або його заступником) та завірені круглою печаткою цього закладу. Відпуск товарів відділам аптеки, роздрібній мережі, лікувальним та іншим закладам здійснюється за їх вимогами, які оформляються у 3 примірниках; на ЛП, що підлягають предметно-кількісному обліку, — на один примірник більше. З. загальне — З., згідно з яким фірма-постачальник постачає продукцію певної номенклатури в межах грошового ліміту та встановленого часу. З. виробниче — пропозиція виконавчої влади або керівника господарських структурних підрозділів щодо виготовлення певної продукції чи забезпечення відповідного обсягу робіт у визначений термін, згідно із встановленими технічними умовами й орієнтовною ціною на конкурсній основі. З. торговельних організацій — пропозиція на виробництво і постачання товарів, у т.ч. фармацевтичних, яка є договірною формою відповідного зв’язку між цими організаціями і підприємствами-виробниками. З. торговельних організацій здійснюється оформленням господарських договорів поставок на оптових ярмарках, які періодично проводяться за участю обох сторін, або під час передання З. підприємствам-виробникам після їх оформлення. З. військове — З. держави на виробництво та постачання фармацевтичної продукції, зброї, військової техніки, спорядження. З. лімітоване — З., у якому клієнт визначає ціну, за якою має відбутися угода, або вищу ціну, якщо трейдер спроможний її отримати. З. ринкове — форма З. на купівлю-продаж цінних паперів за більш прийнятними цінами ринку. З., в якому не зазначено ціну, є З. ринкове. З. соціальне — З. на виконання інтелектуальної праці (напр. у сфері медицини) з урахуванням ідеологічної спрямованості офіційної політики держави (напр. розробка фармацевтичних формулярів для впровадження в Україні обов’язкового медичного страхування).

Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях / Под ред. Н.В. Кужельного. — К., 2003; ЕЕ: У 3 т. — К.–Тернопіль, 2000.


Інші статті автора