ЗАЛЮБОВСЬКА Ольга Іллівна

ЗАЛЮБОВСЬКА Ольга Іллівна (02.01.1966, Харків) — доктор медичних наук (1997), професор (2003), завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики НФаУ (з 2004).

Zalubovskaya.tifЗакінчила лікувальний факультет Харківського медичного інституту (1990).

Працювала: старший лаборант кафедри фармакотерапії Харківського медичного інституту (1990); доцент кафедри внутрішніх хвороб Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (1991); доцент кафедри фармакотерапії НФаУ (2000), професор (2003); завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики НФаУ (з 2004).

Напрями наукових досліджень: удосконалення та впровадження в клінічну практику діагностичного комплексу обстеження пацієнтів із захворюваннями травної системи та контроль лікувального процесу неінвазивним методом (дихальний тест) за допомогою діагностичного мас-спектрометричного комплексу (ДІМАСК).

Наукові здобутки: автор 7 авторських свідоцтв, 2 патентів, 1 підручника, 3 навчальних посібників. Підготувала одного кандидата наук.

Основні праці: Фармакологическая активность амидов аренсульфонилсукцинаминовых кислот (канд. дис.). — Х., 1992; Эффективность создания гипогликемических и анальгезирующих средств в ряду амидных и гидразидных производных щавелевой и янтарной кислот (докт. дис.). — Х., 1997; Фармакологические средства в терапии язвенной болезни: Пособие. — Х., 1998 (співавт.); Дикорастущие лекарственные растения и их применение в стоматологии: Монография. — Х., 1999 (співавт.); Лікарські засоби, що діють переважно на периферійну нервову систему: Навчальний посібник. — Х., 1999 (співавт.); Методические указания к практическим занятиям и выполнению контрольных работ по фармакотерапии и фармакокинетике: Учебное пособие. — Х., 2001 (співавт.); Клінічна фармакологія: Підручник. — Х., 2003 (співавт.); Клінічна лабораторна діагностика: Навчальний посібник. — Х., 2008 (співавт.).

Славетні імена Національного фармацевтичного університету / За ред. чл.-кор. НАНУ, проф. В.П. Черних. — Х., 2005.


Інші статті автора