ЗАКАЗНИКИ

ЗАКАЗНИКИ — природні території, створені з метою збереження і відтворення природних комплексів або їх окремих компонентів. Залежно від їх екологічної і наукової цінності З. можуть бути державного або місцевого значення. З. державного значення — це територія, яка відокремлюється з метою збереження, відтворення та відновлення окремих або кількох компонентів найбільш цінних типових та унікальних комплексів на час, необхідний для виконання поставлених перед З. завдань, а також для підтримання загального екологічного балансу. З. створюється на території (акваторії), у межах якої зустрічаються види рослин та тварин, занесених до Червоної книги України або завезених з інших регіонів земної кулі для відтворення зникаючих популяцій тваринного та рослинного світу. З. місцевого значення — територія, відокремлена з метою збереження відтворення та відновлення окремих або кількох цінних для регіону компонентів природи на час, необхідний для виконання поставлених перед заказником завдань та підтримання загального екологічного балансу. В Україні, станом на 1999 р., існує 2372 З., загальна площа яких становить 991,7 тис. га. У З. Вінницької обл. зустрічаються штучні дубові насадження з рідкісними ЛР: горицвіт весняний, скополія, цибуля медвежа, любка дволиста, підсніжник звичайний, журавлина звичайна, занесені до Червоної книги України. В З. Донецької обл. можна виділити такі ЛР: бузина чорна, шипшина собача, звіробій звичайний, астрагал шерстистоквітковий, хвощ великий та ін. Волинська обл. багата на багно болотне, журавлину звичайну та ін., а ділянку ялинового лісу (10 га) Кортелиського З. включено до генетичного фонду. У Харківській обл. понад 255 видів рідкісих рослин потребують охорони та індивідуального вивчення стану популяції. Серед них унікальна реліктова рослина вовчі ягоди Софії, яка зустрічається в Україні тільки у З. «Вовчанський». Види ЛР, які зустрічаються у заказниках Харківської обл.: горицвіт весняний, валеріана лікарська, косарики черепитчасті, анемона лісова, журавлина звичайна, оман високий, первоцвіт весняний, чемериця Лобелієва. З. є базами проходження навчально-польової практики з ботаніки, фармакогнозії та лікарського рослинництва.

Горлова Л.Н., Алехин А.А. Редкие растения Харьковщины. — Х., 1999; Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія. — Суми, 2003. Токарський В.А., Атемасова Т.А., Горлова Л.М. Охорона рідкісних та зникаючих видів тварин та рослин на заповідних територіях у Харківській області. — Х., 2002;


Інші статті автора