ЗАГОРІЙ Володимир Антонович

ЗАГОРІЙ Володимир Антонович (09.09.1951, с. Старий Калкаїв Полтавської обл.) — доктор фармацевтичних наук (2002), професор (2002), завідувач кафедри промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології (з 1997) НМАПО імені П.Л. Шупика.

New_Zagoriy_bw.tifЗакінчив Ленінградський хіміко-фармацевтичний інститут (1974); Академію народного господарства при Раді Міністрів СРСР (1988).

Працював: керівник Вологодського аптечного складу (1976); начальник цеху Лубенського хіміко-фармацевтичного заводу (1979); головний інженер Лубенського хіміко-фармацевтичного заводу (1984); слухач Академії народного господарства при Раді Міністрів (1986); головний інженер Київського виробничого хіміко-фармацевтичного об’єднання «Дарниця» (1989); генеральний директор (1993–2009), голова наглядової ради (з 2009) ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»; за сумісництвом старший викладач кафедри організації і економіки фармації (1996); завідувач кафедри промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології (з 1997).

Напрями наукових досліджень: теоретичні й практичні обґрунтування інженерної промислової технології ЛП; упровадження новітньої та вдосконалення традиційних технологій у фармацевтичній промисловості.

Наукові здобутки: автор 155 публікацій, у т.ч. 4 монографій, 4 авторських свідоцтв, 4 патентів, 22 навчальних посібників. Бере участь у вдосконаленні законів України та АНД на ЛП.

В.А. Загорій — один з ідеологів GMP в Україні як у теоретично-науковій, так і практично-індустріальній площинах. З його іменем пов’язана новітня історія «Фармацевтичної фірми «Дарниця» — впродовж багатьох років лідера вітчизняної фармацевтичної промисловості, нині — одного з провідних, найбільш сучасних та передових фармацевтичних підприємств не лише в Україні, але й на теренах СНД.

Під керівництвом В.А. Загорія компанія з успіхом пройшла найважливіші етапи свого розвитку — повну технічну та технологічну модернізацію, послідовне впровадження суворих вимог GMP і міжнародних стандартів контролю та забезпечення якості ЛП, втілення системи управління якістю, докорінну зміну культури промислового виробництва ліків та ведення бізнесу. Наполегливу наукову та освітню діяльність В.А. Загорій поєднує з широкою діловою та громадською, культурно-просвітницькою та меценатською активністю: В.А. Загорій є президентом Ліги меценатів України; фінансово й організаційно підтримує театральну компанію «Бенюк і Хостікоєв».

Основні праці: Організаційні основи і форми вдосконалення управління фармацевтичним виробничим підприємством в умовах ринкових відносин (канд. дис.). — К., 1996; Комплексне програмно-цільове управління виробництвом лікарських засобів в умовах упровадження правил GMP на фармацевтичному підприємстві (докт. дис.). — К., 2002; Лицензирование в Европейском Союзе: фармацевтический сектор: Учебное пособие. — К., 1998 (співавт.); Надлежащая производственная практика лекарственных средств: Учебное пособие. — К., 1999 (співавт.); Фармацевтичні та медико-біологічні аспекти ліків: Навчальний посібник. В 2 т. — Х., 1999 (співавт.); Організація і економіка фармації: Навчальний посібник. — К., 2001 (співавт.); Надлежащая производственная практика лекарственных средств. Активные фармацевтические ингредиенты. Готовые лекарственные средства. Руководство по качеству. Рекомендации PIC/S. — К., 2001 (співавт.); Основні питання стратегії розвитку фармацевтичного виробництва. — К., 2002 (співавт.); Багатоваріантність підходу до виробництва і реалізації лікарських засобів як до продуктів ринкової категорії. — К., 2003 (співавт.); Аналіз продуктів розкладу таблетованих лікарських препаратів, упакованих у папір з поліетиленовим покриттям, при дослідженні на стабільність в умовах прискореного зберігання // Фармацевтичний журнал — 2004. — № 1 (співавт.); Організаційне проектування структури управління персоналом фармацевтичного підприємства // Фармацевтичний журнал — 2005. — № 2 (співавт.); Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. — К., 2007 (співавт.); Абетковий довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. — К., 2007 (співавт.); Кафедра промислової фармації НМАПО імені П.Л. Шупика та фармацевтична фірма «Дарниця» як спеціалізований навчальний комплекс для післядипломного вдосконалення знань персоналу з виробництва лікарських засобів. — К., 2008 (співавт.); Лікарські засоби. Належна виробнича практика (Настанова СТ-Н МОЗУ 42–4.0:2008). — К., 2009 (співавт.) ; Виробництво якісних, безпечних та ефективних лікарських засобів — вже не перевага в конкурентній роботі, а наш першочерговий обов’язок. — Фармацевтичний кур’єр. — 2012, № 1 (співавт.); The application of software «farmekspert service» for cost-effectiveness analysis. — Medical Informatics and Engineering. — 2012, № 3 (співавт.); Використання баз даних для обрахування рейтингу переваг серед препаратів-аналогів. — Медична інформатика та інженерія. — 2012, № 2 (співавт.); Перспективність використання екстрактів листя айви та шроту винограду для створення лікарського засобу у формі гелю на основі поліметилсилоксану. / Зб. наук. праць співроб. НМАПО ім. П.Л. Шупика: Т 3, вип. 23. — К., 2014 (співавт.); Проблеми таблеткового виробництва в Україні. — Фармацевтичний часопис, 2014 (співавт.); Use of databases for rating calculation benefits among drug analogues. — Medical Informatics and Engineering. — 2015 (співавт.).

Київській медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 85 років (1918–2003): Довідник / Гол. ред. проф. Б.П. Криштопа. — К., 2003.


Інші статті автора