МУЗИЧЕНКО Володимир Панасович

МУЗИЧЕНКО Володимир Панасович (14.01.1941, м. Пирятин Полтавської обл.) — доктор фармацевтичних наук (1992), професор (1996) кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії (з 1993) Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Muzychenko_V.tifЗакінчив фармацевтичний факультет Львівського медичного інституту (1965).

Працював: заступник керівника аптеки м. Пустомити Львівської обл. (1965); завідувач токсикологічної лабораторії військової кафедри (1966); старший лаборант (1967), аспірант (1968) кафедри фізичної та колоїдної хімії; асистент (1967), доцент (1979), професор (з 1993) кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії, декан фармацевтичного факультету (1989) Львівського національного медичного університету.

Напрями наукових досліджень: синтез похідних тіазолідону-4.

Наукові здобутки: уперше здійснив синтез неописаних 5-амінороданінів та 5-амінотіазолідиндіонів-2,4, на основі яких одержані нові біциклічні конденсовані гетероциклічні системи та макрогетероциклічні сполуки; уперше провів розширення тіазолідонового циклу з утворенням нових тіодіазандіонів; провів пріоритетні роботи з синтезу трихлорфосфазороданінів, дихлорангідридів амідофосфорної кислоти; вивчив механізми електрохімічного відновлення 5-ізонітрозотіазолідонів-4 до 5-амінопохідних; кінетичними дослідженнями встановив механізми реакцій нітрозування тіазолідонів-4 та вивчав просторову будову продуктів реакції; запропонував препарат Родамід із протизапальними та ранозагоювальними властивостями. Автор близько 70 наукових та навчально-методичних праць, серед них 20 авторських свідоцтв та винаходи.

Основні праці: Физико-химические исследования систем, образованных тио- и изотиоцианатами с некоторыми бициклическими аминами (канд. дис.). — Львов, 1971; Синтез, превращения и биологическая активность 5-производных тиазолидона-4 (докт. дис.). — Львов, 1991; Синтез 5-амінороданіну методом електрохімічного відновлення // Фармац. журн. — 1985. — № 4 (співавт.); Синтез, перетворення та біологічна активність 5-ізонітрозопохідних тіазолідиндіону-2,4 // Фармац. журн. — 1986. — № 2; Ариліденпохідні 2-іліденазино-3-α-нафтилтіазолідону-4 // Фармац. журн. — 1995. — № 3 (співавт.); Синтез макрогетероциклічних сполук на основі 1,5-біс-(2-тіоксо-4-оксотіазолідин-3-іл)-3-тіокарбокси-3-азапентану // Фармац. журн. — 1999. — № 4 (співавт.); Цитостатична дія деяких біциклічних неконденсованих тіазолідонів-4 на нормальні та пухлинні клітини // Ліки. — 2000. — № 1–2 (співавт.).

Зіменковський Б.С., Ґжеґоцький М.Р., Луцик О.Д. Професори Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького: 1784–2009. — Львів, 2009; Історичні та наукові етапи становлення кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького / Б.С. Зіменковський, О.В. Владзімірська, Р.Б. Лесик та ін. // Фармац. журн. — 2007. — № 5; Зіменковський Б.С., Калинюк Т.Г., Лесик Р.Б., Різничок С.В., Терещук С.І., Терещук Т.О. Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009. — Львів, 2009; Хто є хто в охороні здоров’я і медицині України. — К., 1997;.


Інші статті автора