ЗАРІЧКОВА Марія Володимирівна

ЗАРІЧКОВА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА (16.04.1974, м. Новокузнецьк) — доктор фармацевтичних наук (2018), доцент кафедри управління та економіки фармації (УЕФ) ІПКСФ НФаУ (з 2010).

Закінчила УкрФА (1996); Українську академію державного управління при Президентові України (1997) за спеціальністю «Державне управління»; наукову магістратуру з відзнакою за спеціальністю «Організація та економіка фармації» УкрФА (1998); Харківській авіаційний інститут (2000) за спеціальністю «Економіка підприємств».

Працювала: головний бухгалтер Асоціації «Престиж» (1993–1996); наукова магістратура НФаУ (1996–1998); заступник директора фірми «Стріла» (1998–1999); провізор відділу зовнішньо-економічних відносин Державного підприємства «Обласний аптечний склад» (1999–2006); старший викладач кафедри УЕФ ІПКСФ НФаУ (2003–2010), доцент кафедри УЕФ ІПКСФ НФаУ (з 2010).

Напрямки наукових досліджень: дослідження напрямків вдосконалення системи соціального захисту спеціалістів фармації; дослідження професійних ризиків та професійного вигорання спеціалістів фармації; упровадження методичних рекомендацій щодо формування соціального пакета для спеціалістів фармації; впровадження соціальної паспортизації в діяльність фармацевтичних закладів охорони здоров’я України; оптимізація зовнішньо-торговельної діяльності на вітчизняному фармацевтичному ринку.

Громадська діяльність: член Міжнародної фармацевтичної федерації (FIP), Української асоціації викладачів і дослідників європейської інтеграції (APREI).

Наукові здобутки: автор і співавтор понад 170 наукових і навчально-методичних праць, серед них — 3 підручники (1 національний), 2 монографії, 12 свідоцтв про реєстрацію авторського права на науковий твір, 12 нововведень Укрмедпатентінформу.

Державне визнання: Почесна грамота Управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації (2018).

Основні праці: Теоретичні та науково-практичні засади соціального захисту спеціалістів фармації в сучасних умовах (докт. дис.). — Х., 2018; Розробка методичних підходів щодо попередження виникнення синдрому професійного вигорання спеціалістів фармації як наслідку специфіки трудового процесу: Моногр. — Х., 2018. (співавт.); Вдосконалення зовнішньоторговельної діяльності на вітчизняному ринку (канд. дис.). — Х., 2008; Управління фармацією: електронний підручник. — Х., 2009 (співавт.); Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації: електронний посібник. — Х., 2009, 2011 (співавт.); Термінологічне визначення соціального захисту спеціалістів фармації: інформ. лист. — Х., 2013 (співавт.); Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (зміни та доповнення). Охорона здоров’я: інформ. лист. — Х.; К., 2015 (співавт.); Кадрове забезпечення діяльності з соціального захисту в аптечних закладах: метод. рек. — Х., 2015 (співавт.); Визначення потреб спеціалістів фармації у соціальних послугах та механізму їх надання: метод. рек. — Х., 2015 (співавт.); Кваліфікаційні характеристики професій працівників (доповнення до класифікатора професій ДК 003:2010, вип. 73 «Наука та вища школа» ДКХП та вип. 78 ДКХП «Охорона здоров’я»). — Х.; К., 2015 (співавт.); Управління фармацією: базовий підручник. — Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2016 (співавт.); Обґрунтування етапів формування та складових елементів «соціального пакета» працівників фармацевтичного сектора охорони здоров’я України: метод. рек. — К.: Укрмедпатентінформ, 2017 (співавт.); Навчальний план та програма спеціалізації зі спеціальності «Організація і управління фармацією». — Х., 2018 (співавт.); Навчальний план та уніфікована програма передатестаційного циклу зі спеціальності «Організація і управління фармацією». — Х., 2018 (співавт.); Навчальний план та програма циклу дистанційного навчання «Організаційно-економічні аспекти діяльності фармацевтичних закладів». — Х., 2013 (співавт.); Навчальний план та програма циклу тематичного удосконалення «Фармацевтичне забезпечення населення і лікувально-профілактичних закладів у сучасних умовах». — Х., 2015 (співавт.); Study of improvement of the system of social protection of pharmacy professionals in Ukraine and justification of the conception of social protection of pharmacy professionals // The Pharma Innovation Journal (Індія). — 2017. — № 6(8); Justification of the role of authorized person for social issues in the chain of main parties of social protection of pharmacy professionals // The Pharma Innovation Journal (Індія). — 2017. — № 6(2); Retrospective analysis of legislative and regulatory framework of Ukraine in the area of social protection and social security of population emphasizing the representatives of certain professions // The Pharma Innovation Journal (Індія). — 2016. — Vol. 5, № 8; Research of priorities of social protection of population in some countries and possibility of their use in pharmaceutical sector // International journal of pharmaceutical sciences review and research (Індія). — 2013. — Vol. 18, Issue 1; Internet-pharmacies — analysis of the world experience // International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research (Індія). — 2012. — Vol. 13, Issue 2.

Історія кафедри управління та економіки фармації ІПКСФ / В.М. Толочко, М.В. Чешева, І.В. Міщенко та ін. / За ред. В.М. Толочко. Х.: Тім Пабліш Груп, 2014; Національний фармацевтичний університет: Новітня історія: [монографія] уклад.: В.П. Черних, І.М. Перцев, А.А. Котвіцька та ін.: за ред. акад. НАН України проф. В.П. Черних. — Х.: Золоті сторінки, 2016.


Інші статті автора