МОСІЄНКО Володимир Сергійович

МОСІЄНКО Володимир Сергійович (23.02.1934, м. Зіньків Полтавської обл.) — доктор медичних наук (1973); професор (1989); академік Міжнародної академії біоенерготехнологій, провідний науковий співробітник Інституту експериментальної патології, онкології й радіобіології ім. Р.Є. Кавецького АН України (з 1987).

Mosienko.tifЗакінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця (1958).

Працював: районний хірург (1961–1964); аспірант Українського інституту експериментальної та клінічної онкології МОЗ України (1964); молодший науковий співробітник (1970); старший науковий співробітник (1986); провідний науковий співробітник Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького АН України (з 1987).

Напрями наукових досліджень: розроблення регіонарної перфузії для лікування злоякісних пухлин кінцівок і тазу; дослідження фармакокінетики та фармакодинаміки протипухлинних препаратів; дослідження кисневого обміну та мікроциркуляції крові в нормальних та пухлинних тканинах.

Наукові здобутки: розробив нові підходи з використання антигіпоксантів, нормо- і гіпобаричної гіпоксії, кріогенної хірургії. Вперше розробив концепцію ролі водно-структурних розчинів у виникненні злоякісних пухлин, дослідив біологічну активність різних структурованих вод. Співавтор оригінального вітчизняного імуномодулятора Бластомуніл, який з успіхом використовується у клінічній практиці. Співавтор низки вітчизняних препаратів з біотерапії раку та глікопептидної протипухлинної вакцини (2003); розробив концепцію інтегральної терапії пухлинної хвороби. Автор близько 200 наукових та науково-популярних публікацій, 5 монографій, 11 авторських свідоцтв і патентів. Підготував 7 кандидатів наук. Член Фармакологічного комітету МОЗ України (1994–2002); член кількох редколегій журналів та фахової газети.

Основні праці: Перфузия таза кроликов антибластическими веществами // Вопросы эксп. онкологии. — К., 1965; Распределение Тио-ТЭФА и циклофосфана в организме крыс // Вопросы онкологии. — 1968. — Т. 14, № 5; Регионарная перфузия при лечении злокачественных опухолей конечностей. — К., 1973 (співавт.); Pharmacodynamies and efficiency of antitumor agents // 9th International congress of Chemotherapy. — 1975 (співавт.); Изменения показателей кислородного режима в тканях при опухолевом процессе // Эксп. онкология. — 1982. — Т. 4, № 4 (співавт.); Особенности кислородного обмена при опухолевом процессе // Эксп. онкология. — 1985. — Т. 7, № 5 (співавт.); Гипотеза о роли водных растворов в канцерогенезе // Вестник биофизической медицины. — 1994. — № 1–2 (співавт.); Бластен — новий вітчизняний імуномодулятор бактеріального походження // Журн. Академії мед. наук України. — 1990. — № 5; Возможности, недостатки и перспективы лекарственной терапии опухолевой болезни // Укр. хіміотерапевт. журн. — 2001. — № 1; Місце імуномодульованої терапії в комплексному лікуванні пухлинної хвороби та інших захворювань // Ліки України. — 2005. — № 3 (співавт.); Ефективність вітчизняного імуномодулятора Бластомунілу в комплексному лікуванні пухлинної хвороби та інших захворювань // Клін. імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2007. — № 5 (співавт.); Протипухлинна аутовакцина на основі глікопептидів пухлинних клітин // Онкологія. — 2004. — № 6 (співавт.); Использование вакцин для лечения опухолевой болезни // Клін. імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2006. — № 1 (співавт.); Рак: пути в незнаемое, разочарования и надежды. — К., 2009; Фізико-хімічні, фармакотоксикологічні та протипухлинні властивості феромагнітних наночастинок заліза (Експериментальні дослідження) / Мосієнко В.С., Кущевська Н.Ф., Бурлака А.П. та ін. // Онкологія. — К., 2012. — № 14 (1) (співавт.); Вплив феромагнітних наночастинок заліза та їх композитів на ріст і метастазування карциноми легені Льюїс та солідної карциноми Ерліха / Мосієнко В.С., Кущевська Н.Ф., Шляховенко В.О., Бурлака А.П., Куртсеїтов Л.К., Карнаушенко О.В., Вербиненко А.В. // Клин. онкология. — К., 2015. — № 2 (18) (співавт.).