МОРФОЛОГІЯ

МОРФОЛОГІЯ (грец. morphe — образ, форма + logos — слово) — наука про форму і будову (структуру) організмів, завдання якої — пізнання закономірностей просторової організації об’єктів живої природи. Термін «морфологія» ввів у біологію Ґете (J.W. Goethe), однак зародилася вона в давні часи, коли з’явилася описова анатомія, що лежить в основі сучасної М. Розвиток М. сприяв відокремленню й самостійному розвитку інших її розділів, таких як порівняльна анатомія, гістологія, цитологія, ембріологія, патологічна анатомія, вікова М. та ін. На ранніх етапах розвитку всіх розділів М. форма і будова організмів характеризувалися в статиці; цьому сприяло застосування описових методів, що констатують і фіксують стан структури в певний момент. Пізніше порівняльне вивчення структури організмів дозволило одержати уявлення про подібності та відмінності тих чи інших структур в одному організмі чи однотипних структур у різних організмів, про їх стан у різні періоди життя чи зміни в різних функціональних станах, про умови дії екстремальних та патологічних факторів і т.д. Класична М. для оцінки особливостей структури організмів використовувала, як правило, якісні критерії та словесний, неформальний опис, що неминуче носить суб’єктивний характер. Закономірним етапом розвитку стала потреба в кількісній оцінці структури й одержання множинних, достовірних об’єктивних даних. Сучасна М. вивчає структуру живих тіл на різних рівнях організації — організменному, системному, органному, тканинному, клітинному, субклітинному (чи ультраструктурному), використовуючи сучасні методи дослідження — електронну мікроскопію, люмінесцентну мікроскопію, рентгеноструктурний аналіз і т.д. Морфологічні дослідження здійснюються також із застосуванням різних кількісних методів із використанням математичного аналізу і різноманітних технічних засобів. Кількісне дослідження структури є одним із перспективних напрямків у сучасній М. Прикладом таких досліджень є медична морфометрія, що вивчає морфологічні елементи людини та їх зв’язки за допомогою математичних методів дослідження.

БМЭ. — М., 1975. — Т. 15.


Інші статті автора