МОРОЗ Володимир Анатолійович

МОРОЗ Володимир Анатолійович (01.11.1958, Москва) — доктор медичних наук, професор кафедри клінічної фармакології з фармацевтичною опікою НФаУ.

moroz.tifЗакінчив лікувальний факультет Харківського медичного інституту за фахом «Лікувальна справа» (1981).

Працював: лікар-ангіолог у Харківському інституті загальної і невідкладної хірургії (1981–1985); молодший науковий співробітник науково-дослідного інституту (НДІ) медичної радіології (1985); старший, провідний науковий співробітник НДІ в системі МОЗ, а потім АМН України (1996–2003); доцент (2004), професор кафедри клінічної фармакології з фармацевтичною опікою НФаУ.

Напрями наукових досліджень: профілактика, діагностика та лікування променевих ускладнень онкологічного захворювання, реабілітація онкохворих, аналіз та оптимізація лікарської терапії солідних пухлин.

Автор близько 250 наукових і навчально-методичних праць, серед них — 11 монографій, 10 патентів. Підготував 2 кандидатів наук.

Основні праці: Рентгенорадионуклидная диагностика нарушений лимфотока при поздних лучевых повреждениях мягких тканей нижних конечностей и таза (канд. дис.). — Вильнюс, 1989; Діагностика і лікування місцевих променевих ушкоджень після променевої терапії та радіаційних аварій (докт. дис.). — К., 2001; Рентгеноэндоваскулярная диапевтика при кровоточащем раке желудка // Клин. хирургия. — 1986. — № 5 (співавт.); Безэкранная рентгенография кожи и подкожной клетчатки при постмастэктомическом отеке верхней конечности // Мед. радиология. — 1987. — № 10; Тактика хiрургiчного лiкування мiсцевих радiацiйних ушкоджень м’яких тканин. Метод. рекомендації. — Х., 1993; Малiгнiзацiя мiсцевих радiацiйних виразок у онкологiчних хворих у вiддаленi строки пiсля курсу променевої терапiї // УРЖ. — 1993. — № 4; Использование сложного кожно-мышечно-маммарного лоскута в лечении лучевого остеомиелита грудины // Клин. хирургия. — 1994. — № 4; Спосiб лiкування ускладнених ран. Патент № 12579А України, 1997; Динаміка онкопроцесу на фонi крiодеструкцiї аденогiпофiзу у хворих IV клiнiчної групи за даними променевих методiв дiагностики // УРЖ. — 1999. — № 1; ОТСтм: Ответственное самолечение. Справочник безрецептурных препаратов. — К., 2007 (співавт.).

 Славетні імена Національного фармацевтичного університету / За ред. чл.-кор. НАН України, проф. В.П. Черних. — Х., 2005.


Інші статті автора