МОНІТОРИНГ ЕКОЛОГІЧНИЙ

МОНІТОРИНГ ЕКОЛОГІЧНИЙ (лат. monitor — наглядати, нагадувати) — система спостережень, оцінки і контролю за станом навколишнього середовища з метою розроблення заходів стосовно його охорони, раціонального використання природних ресурсів, попередження можливості виникнення критичних ситуацій, шкідливих або небезпечних для здоров’я людей, існування живих організмів, їх угрупувань, природних об’єктів. Основне завдання М.е. — спостереження за антропогенними змінами у природі, оцінка її фактичного стану і прогноз на майбутнє. Управління якістю природного середовища виходить за межі М.е. Поділяють М.е., відповідно до просторово-часових параметрів процесів, які контролюються, на три класи систем (локальний, регіональний, глобальний) або відповідно до мети контролю на три рівні (санітарний, природно-господарський і біосферний). Локальний М.е. — спостереження за антропогенним впливом на навколишнє середовище в особливо небезпечних зонах і місцях. Регіональний М.е. — спостереження за процесами і явищами в межах певного регіону, де ці процеси та явища можуть відрізнятися і за природним характером, і за антропогенним впливом від базового фону, характерного для всієї біосфери. Глобальний М.е. — спостереження за загальнопланетними процесами і явищами в біосфері Землі, включаючи всі їх екологічні компоненти, попередження виникнення екстремальних ситуацій. Санітарний М.е. — спостереження за станом якості природного середовища, ступенем забруднення середовища існування (наявності шумів, алергенів, пилу, патогенних мікроорганізмів тощо) та їх впливом на людину, тваринний і рослинний світ. Природно-господарський М.е. — система спостережень за метеорологічними і гідрологічними характеристиками навколишнього середовища з реєстрацією антропогенного впливу на компоненти біосфери. Біосферний М.е. — система спостережень за природними процесами і явищами, що дозволяє визначати глобальні зміни фонових показників температури, радіоактивності, вмісту в атмосфері вуглекислого газу, озону тощо.

Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. — К., 2006; Словник-довідник з екології / К.М. Ситник, О.В. Брайон, А.В. Городецький та ін. — К., 2004; Стольберг Ф.В. Экология города. — К., 2000.


Інші статті автора