МОНІТОРИНГ

МОНІТОРИНГ (англ. monitoring — контроль < лат. monitor — той, хто попереджає, застерігає, консультант, радник) у фармації — система спостереження, вивчення стану (руху), наявності або відсутності фармацевтичної продукції на ринку та її попиту, напр. ЛП або їх окремої фармакотерапевтичної групи. У процесі М. здійснюється опрацювання та зберігання відповідних даних, їх оцінювання, контроль, прогнозування стану, динаміки певного процесу та можливих змін. М. здійснюється за допомогою електронних, технічних та інших засобів. Порядок проведення М. регулюється відповідними правилами. Розрізняють глобальний, регіональний і локальний М. Отримана за допомогою М. інформація враховується при обґрунтуванні господарських, комерційних, наукових та інших рішень певними службами або спеціалістами державних, приватних, громадських та інших організацій.

Мнушко З.Н., Дихтярева Н.Н. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. І. Менеджмент в фармации / Под ред. З.Н. Мнушко. — Х., 2007; Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. — М., 1987; Юридична енциклопедія / Ред. кол. — К., 2001. — Т. 3.


Інші статті автора