МОЛЬ

МОЛЬ, згідно з Міжнародною системою одиниць фізичних величин (СІ), — кількість речовини, яка містить стільки реальних або умовних частинок, скільки атомів містить 0,012 кг ізотопу 12С. Таким чином, це фізична величина, яка характеризує число структурних елементів у певній речовині як системі. Тому, якщо користуються поняттям «моль», необхідно вказувати, які саме реальні чи умовні частинки мають на увазі. Об’єкти мікросвіту називають елементарними об’єктами. Ними можуть бути атоми, молекули, формульні одиниці, іони, електрони, протони, хімічні еквіваленти та ін. Число молей цих об’єктів позначають через n і називають кількістю речовини (не ототожнювати з масою речовини). Число елементарних об’єктів у молі дорівнює 6,023∙1023 (число Авогадро). Сумарну масу 6,023∙1023 елементарних об’єктів називають молярною (мольною) та позначають буквою М. Між масою речовини m (у грамах), молярною масою речовини М (у грамах на моль) та кількістю речовини n (у молях) існує співвідношення n=m/M.

Аналітична хімія / В.В. Болотов, О.М. Свечникова, С.В. Колісник, Т.В. Жукова та ін. — Х., 2004; Номенклатурные правила ИЮПАК по химии. Т. 4. — М., 1985.


Інші статті автора