ХАЛЄЄВА Олена Леонідівна

2352352

ХАЛЄЄВА Олена Леонідівна (22.06.1967, м. Харків) — кандидат фармацевтичних наук (1997), доцент (2004) кафедри клінічної фармакології ІПКСФ НФаУ.

Закінчила з відзнакою Харківський фармацевтичний інститут (1989).

Працювала: асистент (1995), старший викладач (1996), доцент (2003) кафедри фармацевтичної технології та фармакології; доцент (з 2011) кафедри клінічної фармакології ІПКСФ НФаУ.

Напрями наукових досліджень:фармакологічне дослідження фітопрепаратів; розроблення комбінованих м’яких ЛП для лікування при захворюваннях шкіри.

Наукові здобутки: автор понад 130 наукових та навчально-методичних праць, серед них 2 монографії, 9 навчальних посібників, 19 методичних рекомендацій, 1 інформаційний лист, 55 статей.

Основні праці: Розробка складу, технології та методів оцінки якості комбінованої мазі антимікотичної дії (канд. дис.). — Х., 1997; Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації. — Х., 2002 (співавт.); Фармацевтические и биологические аспекты мазей: Моногр. — Х., 2003 (співавт.); навчальний план та уніфікована програма передатестаційного циклу зі спеціальності «Загальна фармація». — Х., 2003 (співавт.); Лекарственные формы с жидкой дисперсионной средой: Учеб. пособ. — Х., 2004 (співавт.); Мягкие лекарственные средства: Учеб. пособ. — Х., 2004 (співавт.); Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації з питань фармацевтичної технології та фармакології: Навч. посіб. — Х., 2005 (співавт.); Глазные лекарственные препараты. Медико-биологические и фармацевтические аспекты: Учеб. пособ. — Х., 2006 (співавт.); Лекарственные формы с жидкой дисперсионной средой. Ч. 2: Учеб. пособ. — Х., 2006 (співавт.); Лекарственные препараты для ректального применения: Учеб. пособ. — Х., 2006 (співавт.); Збірка програм і навчальних модулів підвищення кваліфікації спеціалістів фармації з фармацевтичної технології. — Х., 2006 (співавт.); Инфузионные лекарственные препараты: Учеб. пособ. — Х., 2008 (співавт.); Збірка тестів для самостійної підготовки слухачів з дисципліни «Клінічна фармакологія» (передатестаційний цикл підвищення кваліфікації зі спеціальності «Клінічна фармація»: Навч. посіб. — Х., 2011 (співавт.); Самостійна робота інтернів. Спеціальність 7.110206 «Клінічна фармація»: Метод. рек. — Х., 2013 (співавт.); Современные аспекты выписывания и рационального применения лекарственных средств у больных гипертонической болезнью: Метод. рек. в 2 ч. — Х., 2015 (співавт.); Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Ч. 2, доп. Симптоматичне лікування захворювань шлунково-кишкового тракту: Метод. рек. — Х., 2016 (співавт.); Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Ч. 3, доп. Симптоматичне лікування захворювань верхніх дихальних шляхів: Метод. рек. — Х., 2016 (співавт.); Історія кафедри клінічної фармакології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету. 2011–2016: Моногр. — Х., 2017 (співавт.)

Історія Національного фармацевтичного університету: люди, події, факти / За заг. ред. В.П. Черних — Х., 2005; Національний фармацевтичний університет: новітня історія / За  ред. В.П. Черних — Х., 2016; Черних В.П., Толочко В.М., Пiмiнов О.Ф. та ін. Інститут пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв фармацiї: Крiзь призму часу. 1983–2003 — Х., 2003.


Інші статті автора