СОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ ФАРМАЦІЇ

СОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ ФАРМАЦІЇ — діяльність соціальних служб із соціальної підтримки, надання соціально-побутових, соціально-медичних, психолого-педагогічних, соціально-правових послуг і матеріальної допомоги, проведення соціальної адаптації і реабілітації спеціалістів фармації, які перебувають у складних життєвих ситуаціях і потребують такої допомоги. Це напрямок практичного характеру соціального забезпечення спеціалістів фармації.

Основними принципами С.о.с.ф. є адресність, доступність, добровільність, гуманність, пріоритетність надання соціальних послуг спеціалістам фармації, які найбільш потребують такої допомоги, профілактична спрямованість. С.о.с.ф. має законодавче і нормативно-правове регулювання і базується на державних стандартах, які встановлюють основні вимоги до обсягу та якості соціальних послуг, порядку та умов їх надання. Реалізацію С.о.с.ф. незалежно від форм власності можуть здійснювати комплексні центри соціального обслуговування, територіальні центри соціальної допомоги, фармацевтичні підприємства.

Зарічкова М.В. Дослідження пріоритетних напрямків вдосконалення соціального захисту спеціалістів фармації України на основі систем соціального захисту в ЄС // Вісн. фармації. — 2014. — № 2; Зарічкова М.В. Удосконалення організації надання соціальних послуг спеціалістам фармації // Фармацевт. часоп. — 2015. — № 3; Спільна стратегія Європейського Союзу щодо України, схвалена Європейською Радою. Декларація, Міжнародний документ від 11.12.1999. URL: zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_492.


Інші статті автора