МОЙБЕНКО Олексій Олексійович

МОЙБЕНКО Олексій Олексійович (7.10.1931, Ростов-на-Дону — 08.05.2015, м. Київ) — доктор медичних наук (1974), професор (1986), академік НАН України (1991).

Moibenko.tifЗакінчив з відзнакою та нагородженням золотою медаллю військово-медичний факультет Куйбишевського медичного інституту (1955).

Працював: після звільнення з армії — науковий співробітник Інституту клінічної медицини ім. М.Д. Стражеска (1956–1964), старший науковий співробітник, завідувач відділу (з 1974), керівник сектору вивчення вісцеральних систем (1983–2000), заступник директора Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України (2001–2003).

Напрями наукових досліджень: рефлекторна та гуморальна регуляція серцево-судинної системи в нормальних та патологічних умовах, імунопатологія серця, патогенез інфаркту міокарда та його експериментальна терапія, генетичні аспекти хвороб серця.

Наукові здобутки: розробив нові моделі гострого інфаркту міокарда та імуногенного ураження серця, нові автоматичні методи реєстрації скоротливої активності міокарда; вперше довів існування рефлекторних взаємовідносин між змінами скоротності міокарда лівого шлуночка серця та тонусом периферичних судин великого кола кровообігу; визначив роль мембранних механізмів, розробив новий метод лікування гострого інфаркту міокарда та перший у світі водорозчинний інгібітор ліпоксигенази, антиоксидант та активатор синтезу оксиду азоту Корвітин, який активно застосовується для лікування ішемічних ушкоджень серця і мозку.

О.О. Мойбенко — президент Наукового товариства патофізіологів України, автор близько 400 наукових праць. Лауреат премії ім. О.О. Богомольця НАН України (1994), Державної премії України в галузі науки і техніки (1996, 2003), премії ім. М.Д. Стражеска НАН України (2008).

Основні праці (монографії): Цитотоксические повреждения сердца и кардиогенный шок. — К., 1977 (співавт.); Кардиогенные рефлексы и их роль в регуляции кровообращения. — К., 1979; Иммуногенные нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы. — К., 1992 (співавт.); Эндогенные механизмы кардиопротекции как основа патогенетической терапии заболеваний сердца. — К., 2008 (співавт.); Развитие патофизиологии в Украине. — К., 2009 (співавт.).

70-річчя академіка НАН України О.О. Мойбенка // Вісн. НАН України. — 2001. — № 1; Сагач В.Ф., Резніков О.Г., Кієнко В.М. Олексій Олексійович Мойбенко // Фізіологічний журн. — 2006. — Т. 52. — № 5.


Інші статті автора