МОДЕЛЬ ХВОРОБИ

МОДЕЛЬ ХВОРОБИ (експериментальна) — штучне відтворення у лабораторних тварин захворювання, яке має ті чи інші ознаки відповідної хвороби людини.

Моделювання — багатоступінчастий процес, який починається відтворенням простих моделей, які надалі ускладнюються. Використання цього методу може сприяти створенню концепції, яка пояснює той чи інший патологічний стан або процес. Розповсюдженою формою моделювання є відтворення окремих симптомів або синдромів хвороби людини у тварин. Однак моделювання нозологічних форм хвороби є досить складним: спроба викликати у лабораторних тварин захворювання, ідентичні (або навіть схожі) до захворювань людини, зазвичай буває невдалою. Стан, що передує хворобі, початок захворювання і його окремі прояви значно відрізняються у людини і лабораторних тварин. Варто також враховувати, що стійкість різних видів тварин і людини до вірулентних і патогенних мікробів різна, напр. морські свинки до туберкульозної інфекції чутливі, а білі щури — резистентні. Великих труднощів завдає питання, якою мірою дані, отримані в експерименті на тваринах, можуть бути перенесені на людину. Перед відтворенням патологічного процесу варто переконатися, що дослідні тварини здорові. Важливим етапом є морфологічне вивчення органів і систем, необхідне для диференціювання патологоанатомічних змін, пов’язаних з експериментальним втручанням, на відміну від тих, що виникли внаслідок спонтанної або вродженої хвороб тварини. Цінним методом дослідження є моделювання патології з метою добору нових ЛП, однак результат випробування лікувальної дії нового препарату на експериментальних моделях відносний. Остаточним є результат клінічного дослідження. За багато років існування експериментальної медицини описано безліч моделей патологічних станів, процесів і навіть захворювань. До них належать: анемія, атеросклероз, негайні алергічні реакції, гастрит, різного роду гіпертензії, інфаркт міокарда, діабет, міокардит, нефротичний синдром, панкреатит, пневмонія, лихоманка, опіки, шок, променева хвороба та ін.

БМЭ. — М., 1981. — Т. 15; Патологическая физиология / Под ред. А.Д. Адо, М.А. Адо, В.И. Пыцкого и др. — М., 2002.


Інші статті автора