МНУШКО Зоя Миколаївна

МНУШКО Зоя Миколаївна (11.05.1948, с. Липці Харківської обл.) — визнаний вчений, педагог, доктор фармацевтичних наук (1990), професор (1992), заслужений діяч науки і техніки України (2007), дійсний член Української АН (2003), завідувач кафедри менеджменту та маркетингу у фармації (1992–2013) НФаУ.

mnushko.tifЗакінчила з відзнакою ХФІ (1971) та Харківський державний економічний університет (1995).

Працювала: старший лаборант (1973), асистент кафедри організації та економіки фармації (1975), доцент кафедри організації та економіки фармації факультету вдосконалення провізорів ХФІ (1984); доцент (1990), професор кафедри організації та економіки фармації ХФІ (1991). У 1992 р. організувала та очолила першу в Україні та країнах СНД кафедру менеджменту та маркетингу у фармації, одночасно обіймала посаду проректора з навчальної роботи Української фармацевтичної академії (1991–1999).

Напрями наукових досліджень: науково-практичні розробки з розвитку фармацевтичного ринку на основі теорії менеджменту та маркетингу у фармації; адаптивне управління фармацевтичними та аптечними підприємствами; оптимізація лікарського забезпечення окремих контингентів хворих на основі фармакоекономічних досліджень; управління ризиками в системі виробництва та реалізації ЛП; соціально-економічна та маркетингова доступність ЛП; вивчення та моделювання поведінки споживачів фармацевтичних товарів, комплекс маркетингових комунікацій у фармації.

Наукові здобутки: розроблено, видано та впроваджено в практичну фармацію майже 60 науково-методичних рекомендацій та інформаційних листів, опубліковано близько 500 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 4 підручники, 2 монографії, 16 навчальних посібників та практикумів. Підготувала 2 докторів і 16 кандидатів наук. Брала участь у розробленні Закону України «Про лікарські засоби», Концепції фармацевтичної освіти в Україні, Концепції розвитку фармацевтичної галузі в Україні, Стандартів акредитації аптечних закладів, Положення про фармацевтичне управління Харківської обласної державної адміністрації, проекту Правил реалізації ЛП та інших нормативно-правових документів.

Нагороди: знак МОЗ СРСР «Відмінник охорони здоров’я» (1986), Почесна грамота Верховної Ради України (2005), Подяка Кабінету Міністрів України (2005), Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України (2003), МОЗ України (1999, 2003), Фармацевтичної асоціації України (2002, 2003), Харківської обласної державної адміністрації (2003).

Основні праці: Организационные и технологические основы лекарственного обеспечения пульмонологических больных (докт. дис.) — Х., 1990; Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. І. Менеджмент в фармации: Ученик. — Х., 2007 (співавт.); Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. ІІ. Маркетинг в фармации: Учебник. — Х., 2008 (співавт.); Международный маркетинг в фармации: Монография. — Х., 2006 (співавт.); Теория и практика маркетинговых исследований в фармации: Монография — Х., 2008 (співавт.); Методичні підходи до регіональної сегментації ринку лікарських препаратів // Вісник фармації. — 1993. — № 1–2 (співавт.); Дослідження інноваційних процесів на вітчизняних фармацевтичних підприємствах // Вісник фармації. — 1998. — № 2 (співавт.); Сегментация потребителей лекарственных средств // Провизор. — 2000. — № 7 (співавт.); Планування діяльності паблік рилейшнз фармацевтичних підприємств // Фармац. журн. — 2000. — № 5 (співавт.); Формалізація параметрів якості логістичного обслуговування на фармацевтичному ринку на основі функцій приналежності // Фармац. журн. — 2005. — № 1 (співавт.); Вивчення та методи профілактики ризиків у товаропросуванні аптечних закладів // Вісник фармації. — 2006. — № 2 (46) (співавт.); Сегментація ринку споживання протигрибкових препаратів методом типологічного угрупування // Вісник фармації. — 2007. — № 4 (співавт.).

З.Н. Мнушко. 30 лет научно-педагогической и общественной деятельности: Библиография / Сост.: В.В. Хивренко, Н.М. Дихтярева, С.А. Нежурина и др. — Х., 2003; Славетні імена Національного фармацевтичного університету / За ред. чл.-кор. НАН України, проф. В.П. Черних. — Х., 2005; Українська фармацевтична академія: 1921–1996 / За ред В.П. Черних. – Х., 1996.


Інші статті автора